Transportstyrelsen introducerar släpvagnskalkylatorn

2013-03-12

Transportstyrelsen inför en ny e-tjänst, släpvagnskalkylatorn som hjälper dig som fordonsägare att reda ut om du med ditt körkort och ditt fordon får köra ett specifikt släp.

Så här ser släpvagnskalkylatorn ut i din mobilUpplägget i e-tjänsten har sitt ursprung i en norsk motsvarighet. Erfaren-heterna från vårt grannland är goda och förhoppningen är att det även i Sverige ska bli enklare att kontrollera vilken körkortsbehörighet som krävs för att köra ett visst fordonsekipage eller om det finns begränsningar när det gäller lastningen av en släpvagn. Regelverket som styr kraven är komplext och det är svårt att ha full koll på alla aspekter av det. E-tjänsten kontrollerar alla krav och erbjuder både en lättöverskådlig bild över om ekipaget är godkänt eller ej samt en mer detaljerad beskrivning för den som önskar.

Skriv in uppgifterna och få direkt svar

I tjänsten skriver du in regis-treringnumret på ditt drag-fordon, registreringsnumret på släpvagnen samt klickar i vilken körkortsbehörighet du har. Du får omedelbart resultat i form av en bild på ett dragfordon och en släpvagn. Respektive fordon är då grönt, gult eller rött, där grönt innebär att det är ok att köra fordonet och rött innebär att det inte är tillåtet att köra fordonet. Gult innebär att det är ok att köra fordonet med vissa begränsningar, till exempel att släpet inte får lastas fullt ut.

Exempel från släpvagnskalkylatorn - färgen visar om det är ok att köra fordonet

Färgen visar om det är ok att köra fordonet eller ej. I det här fallet får du köra personbilen men inte släpet.

Responsiv design

E-tjänsten är gjord i så kallad responsiv design. En teknik som innebär att tjänsten automatiskt anpassar sig till vilken typ av verktyg du använder när du surfar på webben oavsett om det är en dator, surfplatta eller smartphone. Det innebär att du inte måste sitta vid en dator för att använda e-tjänsten utan den är enkel att använda tjänsten via din mobiltelefon när du står vid vägkanten.

Gå till släpvagnskalkylatorn

Tjänsten är optimerad för Internet Explorer version 7 eller senare, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Dela: