Flera av Transportstyrelsens plusgironummer upphör att gälla den 1 april 2012.

2012-03-02

Trafikverkets avgifter för förarprov kan fortfarande betalas med plusgiro. Alla andra körkortsavgifter övergår helt till bankgiro.

Läs mer om avgifter här.

Dela: