Nya regler för handledare vid privat övningskörning

2011-12-20

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Från 1 februari 2012 gäller nya regler som innebär att en handledare kan ha max 15 elever samtidigt.

Om du vill vara handledare måste du ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Du måste ha ett godkännande för varje elev och från 1 februari 2012 kan du som mest ha 15 godkännanden samtidigt. Ett godkännande gäller i fem år och kan innehålla flera behörigheter, förutsatt att du ansöker om dem vid samma tillfälle.

En annan förändring är att du inte längre själv kan begära att ett godkännande ska upphävas. Däremot gäller fortfarande att ditt godkännande upphör att gälla om ditt körkort återkallas.

Försvåra olaglig trafikskoleverksamhet
Syftet med att begränsa antalet godkännanden är att göra det svårare för den som bedriver olaglig trafikskoleverksamhet. Transportstyrelsen har satt nivån till 15 för att begränsningen inte ska försvåra privat övningskörning för det stora flertalet enskilda medborgare som har ärliga avsikter.

- Tänk på att ansöka om flera behörigheter på samma gång om din elev är intresserad av att övningsköra för flera behörigheter, till exempel för motorcykel(A) och personbil(B). Avgiften på 170 kronor gäller per ansökan och inte per behörighet. Dessutom räknas det som ett beslut och ett godkännande, säger Karin Michaelsson på Transportstyrelsens väg- och  järnvägsavdelning.

Läs mer om vilka regler som gäller för dig som vill vara privat handledare.

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om och godkännande som handledare vid övningskörning kommer från tryck den 9 januari 2012. Då kan du ta del av dem på Transportstyrelsens webbplats

 

Dela: