Är ditt utländska körkort giltigt i Sverige?

2010-06-08

Ett körkort från ett annat land är i vissa fall gällande i Sverige. För att underlätta för personer av utländsk härkomst, finns det nu information om vad som gäller översatt till tolv språk.

Informationen finns översatt till följande 12 språk:
• albanska
• arabiska
• BKS (bosniska, kroatiska, serbokroatiska)
• engelska
• finska
• franska
• persiska
• ryska
• sorani
• spanska
• turkiska
• tyska

Dokumenten, på ovanstående språk, är i PDF-format och kräver att du har Acrobat reader.
Information om utländska körkort på andra språk

Information om utländska körkort på Svenska

 

Dela: