Sammanhållet körkortsprov B införs

2008-01-24

Sammanhållet körkortsprov B införs

Ett sammanhållet körkortsprov kommer att vara bokningsbart från den 1 juni 2008 och kan genomföras från den 1 september 2008. Bokningssystemet för kunskaps- och körprov behörighet B ändras, vilket innebär att de båda proven bokas samtidigt och genomförs nära varandra i tid. Sammanhållet körkortsprov B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskaps- eller körprov kan bokas. Med ett sammanhållet körkortsprov kan man planera sin utbildning och sitt prov för att kunna ha körkortet vid en speciell tidpunkt. 

Bakgrund

Kursplanen betonar vikten av att teori och praktik är nära knutna till varandra och ska återspeglas i provet. Vägverket genomförde ett försök med sammanhållet körkortsprov under 2006. Försöket visade att körkortsaspiranterna var bättre förberedda inför proven. De studerade teori och praktik mer integrerat, vilket resulterade i bättre provresultat.

Sammanhållet körkortsprov B innebär att:

  • Körkortsprovet hålls samman och betraktas som ett prov, vilket innehåller två delprov (kunskaps- och körprov)
  • Båda delproven bokas vid samma tillfälle
  • Proven ska genomföras nära varandra i tid, helst samma dag
  • Kunskapsprovet ska genomföras först
  • Oavsett resultatet på kunskapsprovet ska körprovet genomföras
  • Två månaders giltighet börjar gälla från första godkända delprov
  • Båda delproven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste ny avgift betalas och båda delproven göras om.