Nytt direktiv ger ändrade körkortsregler på sikt

2007-01-19

Regelbundna utbyten ska minska förfalskningsrisken och på många sätt bidra till att EU-körkortet, som ju redan fanns i tidigare direktiv, blir enhetligt även i praktiken. En rad andra ändringar görs också som ska bidra till en ökad harmonisering, vilket märkbart kommer att underlätta samarbetet och rörligheten mellan medlemsstaterna.
 
Ett av målen med det nya direktivet är ökad trafiksäkerhet. Ökade krav på kompetensen hos förarprövare, ändrade åldersgränser och många andra inslag i direktivet ska bidra till detta.
 

Att genomföra många förändringar tar tid

Ett nytt direktiv om körkort (2006/126/EG) har beslutats som träder i kraft den 19 januari 2007. Alla länder inom samarbetsområdet EES, dvs. alla medlemsstater inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein, ska nu ändra sin egen lagstiftning så att den stämmer överens med det nya direktivet.

 

Enligt den tidsplan som anges i direktivet så har medlemsstaterna sedan fyra år på sig att ändra sin lagstiftning och inom ytterligare två år måste denna lagstiftning också tillämpas. Det innebär alltså att det tar fram till den 19 januari 2013 innan man kan säga att de nya reglerna gäller i praktiken.
 

Flera nyheter för svensk del

För svensk del innebär direktivet flera nyheter. Det gäller bland annat reglerna för vilka släp man får dra med B-körkort, att nya körkortsbehörigheter införs, att vikt- och åldersgränser ändras och att de som har körkort för buss och lastbil måste byta körkort oftare, i takt med att yrkeskompetensbevisen för yrkesförare ska förnyas.
 

Några exempel på körkortsdirektivets påverkan på svenska regler enligt det nya direktivet:

1. Utbytet av körkort C och D skall göras vart 5:e år. (Idag vart 10:e år). För A- och B-behörigheterna gäller fortfarande 10 år som huvudregel.
 
2. Vi kommer att införa nya behörigheter C1 (lastbil max 7,5 ton) och D1 (buss max 16 passagerare). Ålder 18 respektive 21 år. Dessa finns inte i det svenska systemet idag.
 
3. Mopedkörkort AM (minst teoriprov krävs) kommer att införas och krävas för mopeder som går över 25 km tim. (Vi har idag krav på förarbevis för sådana mopeder, klass 1). Ålder 15 år.
 
4. Nya behörighetsregler för MC blir:
A1 - max 125 cm3, 11kW, 0,1 kW per kg motorcykelvikt
A2 - max 35 kW, 0,2 kW per kg motorcykelvikt
A - alla motorcyklar
Åldern för A1 är 16 år; för A2 18 år antingen med två års erfarenhet av A1 och körprov eller utbildning eller 18 år och direkt tillträde (kunskapsprov och körprov); för A 20 år med två års erfarenhet av A2 och körprov eller utbildning eller 24 år för direkt tillträde.
 
5. Den högsta tillåtna totalvikten för att med B-körkort dra fordonskombinationer (dragbil+släpvagn) höjs till 4250 kilo, även om släpets totalvikt överstiger 750 kg. Det skall gälla under förutsättning att föraren för sådana kombinationer som väger 3 501- 4250 kilo ska ha genomgått en särskild utbildning och/eller ett körprov. (Enligt nu gällande regler får man alltid dra en släpvagn på högst 750 kilo med B-kort medan en tyngre släpvagn bara får dras under förutsättning att totalvikten på bil + släp inte överstiger 3500 kilo).
Kravet att släpets totalvikt inte får överstiga dragbilen tjänstevikt försvinner.
 
6. Med BE-behörighet kommer man att, med personbil, få dra släp med en totalvikt av högst 3500 kg. (Nuvarande regler anger ingen viktbegränsning för släpvagnen)
 
7. Åldern för C-körkort höjs till 21 år och för D-körkort till 24 år. För yrkesförare (med yrkesutbildning enligt direktiv 2003/59 och som alla yrkesförare skall ha i framtiden) gäller dock fortsatt 18 respektive 21 år som vi har idag.
 
8. Micro-chip får införas på körkortet.