Nyhetsarkiv

Visar år: Alla

2016-12-09. Körkortsinformationen flyttas den 14 december från Körkortsportalen till Transportstyrelsens webbplats.
2016-10-12. Antalet id-kapningar ökar i Sverige, vilket innebär stora besvär och kostnader för den som drabbas. Under oktober månad pågår en kampanj för att uppmärksamma och öka kunskapen hos privatpersoner om vad id-kapning är.
2016-07-22. Den kommun i landet som har flest till traktor ombyggda bilar är Sundsvalls kommun med 319 fordon, följd av Uppsala kommun med 246 fordon och Piteå kommun med 243. Det visar uppgifter i vägtrafikregistret.
2016-07-13. Under första halvan av 2016 har Transportstyrelsen fattat beslut om 18 684 körkortsåterkallelser. Det motsvarar en liten ökning på 3,3 procent jämfört med föregående års siffra på 18 082 återkallelser.
2016-01-22. Transportstyrelsen har en ny leverantör av körkort vilket resulterar i att alla nya körkort får ett nytt utseende.
2016-01-15. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser. Det är en marginell ökning på 1,1 procent jämfört med året innan då 34 352 körkort återkallades.
2016-01-01. Vid årsskiftet sänker Transportstyrelsen flera avgifter inom körkortsområdet, bland annat avgifterna för ansökningar om körkortstillstånd och handledarskap. Samtidigt sänks vägtrafikregisteravgiften ytterligare.
2015-12-22. Från den 1 januari 2016 är det inte tillåtet att köra en moped klass 1 i högre hastighet än 45 km i timmen.
2015-12-21. Det har länge krävts skyddshjälm för den som kör motorcykel eller moped (oavsett om motorcykeln har två, tre eller fyra hjul). Nu införs motsvarande krav för den som kör terränghjuling, snöskoter eller den nya traktor b, om karosseri saknas. Hjälm ska minska antalet allvariga skador Skälet till att det införs hjälmkrav är att mildra de allvarliga skadorna på förare och passagerare vid färd med...
2015-12-21. Den nya traktorn (traktor b) godkänns för hastigheter över 40 km i timmen. Högsta tillåtna hastighet för dessa traktorer kommer att vara 50 km i timmen och föraren måste som lägst ha ett B-körkort. Läs mer om traktorer. Motoriserad cykel blir en moped klass II Den motoriserade cykeln kan se ut som en cykel men kommer att vara en moped klass II. Fordonet ska ha trampor och en hjälpmotor med en...
2015-11-05. Körkortsinformationen flyttas från Körkortsportalen till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser. Flytten sker successivt.
2015-09-22. Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016.
2015-08-06. Mellan 1 januari och 30 juni 2015 återkallade Transportstyrelsen 18 082 körkort.
2015-06-03. Nu finns en informationsfilm som beskriver hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till.
2015-05-06. Skolverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett gemensamt material som ger stöd och råd för dig som arbetar med förarutbildning.
2015-04-13. Den 1 maj ändras föreskrifterna i manöverprovet för motorcykel. Ändringarna förväntas bidra till att förarens längd och vikt får mindre betydelse för provresultatet.
2015-03-12. Under sommaren är det många som vill ta körkort. Då är det extra viktigt att du planerar din utbildning och bokar prov i god tid samt att du är väl förberedd inför ditt kunskapsprov och körprov. Läs mer.
2015-02-25. Här kan du ta del av frågorna och även se vilket svarsalternativ som är det rätta.
2015-01-20. Den 22-25 januari 2015 deltar Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen i MC-mässan.15, som i år genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen med dina frågor!
2014-12-01. Transportstyrelsen har uppmärksammat webbplatsen www.korkortsverket.se. Transportstyrelsen vill förtydliga att vi INTE har med webbplatsen att göra.
2014-11-10. Det finns flera sätt för optikern och trafikskolan att skicka synintyget till Transportstyrelsen men det smartaste sättet är att använda e-tjänsten ”Rapportera synintyg”, som finns här på webbplatsen.
2014-06-02. Från den 16 juni kan du boka och genomföra kunskapsprovet för körkortsbehörighet B även på thailändska och somaliska.
2014-05-19. Möjligheten att låta någon annan styrka din identitet vid uthämtning av körkort upphörde den 1 maj 2014. Nu krävs att du kan styrka din identitet genom godkänd och giltig legitimation.
2014-05-19. Tillsammans med flera åtgärder ska väntetiderna för körkortsprov kortas.
2014-05-05. Lördag 10 maj har Förarprov nationell provdag för bokade prov. Då kan du även förnya ditt körkort. Samma dag bjuder Förarprov i Karlstad och Stockholm city in till öppet hus. 8 maj arrangerar Förarprov Västerås öppet hus.
2014-05-05. Säkrare produktion och enklare utlämning av körkort är resultatet av två förändringar av Körkortslagen som första maj förde med sig i år.
2014-04-10. Du som ska dra tyngre husvagn, hästsläp eller båttrailer behöver i många fall utökad B-behörighet, så kallat 96-prov. Lördagen den 10 maj har Trafikverket Förarprov en nationell provdag på ett fyrtiotal orter i hela landet.
2014-03-26. I och med vårens ankomst börjar husvagnarna att dyka upp igen på våra vägar. I dag finns nästan 300 000 husvagnar i landet och många av dem är så pass tunga att det inte räcker med vanlig B-behörighet för att få dra dem. Läs mer.
2014-03-13. Under sommaren är det många som vill ta körkort. Då är det extra viktigt att du planerar din utbildning och bokar prov i god tid samt att du är väl förberedd inför ditt kunskapsprov och körprov. Läs mer.
2014-03-12. Antalet återkallade körkort har ökat med 33 procent mellan 2012 och 2013. Under 2013 återkallades 39 639 körkort vilket är den högsta siffran någonsin.
2014-02-04. Tillsammans med VTI och Sahlgrenska sjukhuset håller Transportstyrelsen på att ta fram en tillförlitlig metod för att bedöma personer med synfältsbortfall och om de kan få tillbaka sitt körkort.
2014-02-01. Att ansöka om utbyte av utländskt körkort är i sig inget nytt men nu måste den sökanden besöka ett förarprovskontor för att fotografera sig och lämna sin signatur samtidigt som hans eller hennes identitet kontrolleras – det är nytt.
2014-01-17. Den 23-26 januari 2014 deltar Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov i MC-mässan.14, som i år genomförs på Svenska Mässan i Göteborg.
2013-12-18. Från den 31 december 2013 är det möjligt att göra körprov med flera nya typer av provfordon. Regeländringen gäller MC-behörigheter och behörigheterna C1 och C1E, där regeländringen kan vara av intresse för den som kör husbil.
2013-12-17. Från och med årsskiftet sänks avgiften för handledarskap från 170 kronor till 65 kronor.
2013-11-28. Trafikförordningen får från den 1 december en ny paragraf som lyder: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet." "Inverkar menligt" betyder saker som gör dig till en ouppmärksam och trafikfarlig förare, till exempel skriva sms...
2013-11-02. Alla förarbevis för moped klass I och terrängskoter har upphört att vara giltiga. Det innebär att man inte längre kan köra ett fordon med stöd av dem.
2013-10-17. Den 31 december 2013 ändras de tekniska kraven på de motorcyklar som får användas vid körprov. Ändringen sker för att motorcyklarna på ett bättre sätt ska motsvara den behörighet som körkortet utfärdas för.
2013-10-01. Om du inte har bytt ut ditt förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter är det hög tid att göra det. Den 1 november 2013 upphör dessa förarbevis att gälla och det går inte längre att köra med dem.
2013-08-12. Foldern Allt om körkort hjälper dig att hitta rätt bland kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Nu har foldern översatts till åtta språk.
2013-06-20. Från 2014 blir det möjligt att göra körprov för behörighet C1, som ofta används av den som vill köra husbil, utan att ha en installerad färdskrivare i bilen. Det är en av flera nya körkortsregler som införs det kommande halvåret.
2013-04-04. Under semesterperioden är efterfrågan på prov stor vilket gör att du bör planera i god tid och vara väl förberedd inför ditt kunskapsprov och körprov.
2013-03-13. Från den 1 juni 2013 krävs körkortsbehörighet C eller CE för den som vill köra traktortåg eller tung terrängvagn, även kallad dumper, i yrkesmässig trafik.
2013-03-12. Transportstyrelsen inför en ny e-tjänst, släpvagnskalkylatorn som hjälper dig som fordonsägare att reda ut om du med ditt körkort och ditt fordon får köra ett specifikt släp.
2013-03-05. Den 1 mars 2013 bytte förarbevisen för snöskoter, terränghjuling och moped klass II utseende. Det nya förarbeviset har en annorlunda grön färg och informationen skrivs ut lite annorlunda.
2013-03-05. Från tisdagen den 5 mars utökas internetbokningen så att även yrkesprov kan bokas i tjänsten Boka prov.
2013-02-20. Gamla förarbevis för terrängskoter och moped klass I blir från och med idag, den 20 februari 2013, åter giltiga att köra på ända fram till den 1 november 2013. Under den förlängda giltighetstiden måste man byta ut sitt gamla bevis mot ett nytt.
2013-01-31. Regeringen har fattat beslut om en förnyad ansökningsperiod för utbyte av förarbevis för terrängskoter eller moped klass I. Ansökningsperioden gäller från 20 februari 2013 fram till den 1 november 2013.
2013-01-18. Nya EU-gemensamma körkortsregler införs nu den 19 januari 2013. Exempelvis tillkommer fem nya körkortsbehörigheter, utökade möjligheter att dra släp med personbil och kortare intervall för att förnya en högre behörighet.
2013-01-18. Från den 19 januari 2013 måste alla som ska genomföra prov för körkort fotografera sig hos Trafikverket Förarprov innan provet. Läs mer
2013-01-14. De terrängskoter- och mopedförare som inte hann förnya sitt äldre förarbevis innan årsskiftet kommer att få förlängd ansökningstid fram tills 1 november 2013. Detta förslag presenterades under måndagen av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i S
2012-12-17. Det svenska körkortet får ett nytt utseende i samband med att nya körkortsregler införs den 19 januari nästa år. Det nya körkortet är uppdaterat med nya förbättrade säkerhetsegenskaper.
2012-11-27. Den 1 januari 2013 upphör två typer av förarbevis att gälla - förarbevis moped klass I och förarbevis terrängskoter. Fram till den 31 december kan du ansöka om utbyte av ditt gamla förarbevis.
2012-11-09. Du som ska göra ett kunskapsprov eller körprov från den 19 januari 2013 måste innan provet fotografera dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor.
2012-11-01. Fram till den 19 januari 2013 ska vissa prov för de nya behörigheterna bokas via kundtjänst.
2012-10-18. Den 19 januari 2013 införs nya körkortsregler som bland annat innebär att det införs fem nya körkortsbehörigheter.
2012-08-15. Provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik höjs den 1 september 2012.
2012-04-16. Från måndagen den 16 april utökas internetbokningen så att prov för alla körkortsbehörigheter kan bokas i tjänsten Boka prov.
2012-04-12. I år är det sista året som 21-åringar kan skaffa sig ett mc-körkort med obegränsad rätt att köra alla typer av motorcyklar, så kallad A-behörighet. Från och med 19 januari 2013 höjs åldersgränsen från 21 till 24 år (om man inte tidigare haft någon A-behörighet). Samtidigt införs den nya körkortsbehörigheten A2 för mellanstora motorcyklar. Bakgrunden till de nya reglerna är EU-bestämmelser som...
2012-03-13. Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser som innebär en rad förändringar. Bland annat höjs åldersgränsen för att få köra effektstarka motorcyklar. Åldersgränserna höjs också för att få köra lastbil och buss för den som inte är yrkesförare.
2012-03-02. Trafikverkets avgifter för förarprov kan fortfarande betalas med plusgiro. Alla andra körkortsavgifter övergår helt till bankgiro. Läs mer om avgifter här.
2012-02-10. Från måndagen den 13 februari kan du även boka prov för körprov behörighet BE i tjänsten Boka prov.
2012-01-23. Från 1 februari 2012 blir det en utökad skyldighet för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl kan vara olämpliga att ha körkort eller taxiförarlegitimation.
2012-01-05. Under 2011 återkallade Transportstyrelsen totalt 26 596 körkort. Det framgår av den årliga statistik som i dagarna läggs ut på Transportstyrelsens webbplats. Antalet återkallelser har ökat med över 43 procent jämfört med 2010.
2011-12-16. Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. Reglerna innebär förändringar på många olika områden och innebär bland annat att åldersgränsen för att köra tunga motorcyklar, lastbilar och bussar höjs.
2011-12-08. I foldern ”Allt om körkort” finns all information som är viktig för den som ska ta körkort, vara handledare samt vilka olika krav det finns för olika körkortsbehörigheterna. Foldern finns översatt till arabiska, persiska, spanska och engelska.
2011-11-25. Den som riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har nu möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort.
2011-10-27. Just nu är det många som ringer till kundtjänst för Förarprov. Det kan vara svårt att komma fram och vi ber om överseende för detta.
2011-10-20. I tjänsten Boka prov kan du nu även boka ditt kunskapsprov B (personbil) på andra språk.
2011-10-14. Fem nya körkortsbehörigheter ska införas, nya åldersgränser för både körkort och övningskörning, en utökad B-behörighet och kortare giltighetstid för körkort med högre behörigheter.
2011-09-21. I samband med kommande driftsättning av en ny applikation för Trafikskolebokningen kommer nya avtal skrivas med respektive trafikskola.
2011-09-15. Ändrade öppettider gäller under driftssättning av ett nytt system för tidsbokning av kunskapsprov och körprov.
2011-04-01. Manöverproven vid uppkörning för tung lastbil med släp och buss med släp är utrymmeskrävande och det har varit svårt att hitta platser att öva på. Transportstyrelsen har därför beslutat om nya manöverprov.
2011-03-14. Trafikverket har tagit fram en ny broschyr som beskriver hur körprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla.
2011-02-28. Idag finns det vissa problem med att hitta motorcyklar som är lämpliga för nybörjare och som samtidigt uppfyller de minimikrav som gäller vid körprovet för motorcykel behörighet A. Transportstyrelsen har därför fattat beslut om att sänka kravet.
2010-12-06. Riksdagen har fattat beslut om att Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning ska vara avgiftsfinansierad. Regeringen har gett Transportstyrelsen bemyndigandet att ta ut avgifterna.
2010-11-30. Från den 1 december 2010 gäller nya regler för dig som är permanent bosatt i annat EES-land än Sverige och önskar förnya ditt körkort.
2010-11-23. Under december månad blir det klart huruvida Transportstyrelsens verksamhet ska bli avgiftsfinansierad eller inte.
2010-11-18. Normala handläggningstider, kortare väntetider i telefon och en betydligt bättre situation jämfört med för bara ett halvår sedan. Det beskedet har Transportstyrelsen lämnat till Näringsdepartementet.
2010-11-03. Transportstyrelsens styrelse har godkänt förslaget till nya föreskrifter om avgifter.
2010-10-27. Nu finns en ny broschyr om fyrhjulingar där du kan läsa om fordonet, om regler och om förarbeviset.
2010-09-17. Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Transportstyrelsen för myndighetens hantering av körkortsfrågor i samband med övergången från länsstyrelserna 1 januari 2010.
2010-09-08. Det förekommer uppgifter i media om att Transportstyrelsen inte hinner med att återkalla körkort för personer som av medicinska skäl inte bör köra bil. Under hösten kraftsamlar Transportstyrelsen för att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna.
2010-08-31. Den 1 september 2010 slopas kravet på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B.
2010-08-23. Transportstyrelsens körkortsverksamhet har varit i fokus under den senaste tiden. Några frågor återkommer och det finns anledning att klargöra läget i dessa.
2010-07-28. Under de senaste dagarna har väntetiderna för att få körkortstillstånd för personbil varit uppe till diskussion. Det har bl.a sagts att det tar sex månader innan en person som ansökt om körkortstillstånd kan få börja övningsköra. Så ser inte bilden ut.
2010-07-27. Transportstyrelsen har under 2010 fått 112 JO-anmälningar rörande körkortsärenden.
2010-06-23. Andelen godkända körkortsprov ökar. Enligt en ny studie av Umeå universitet har andelen godkända prov för B-körkort (personbil) ökat sedan sammanhållet förarprov infördes i september 2008. En jämförelse...
2010-06-22. Slipp ansökningsblanketten. Transportstyrelsen har gjort om sina webbtjänster. Nu kan du ansöka elektroniskt och samtidigt betala din ansökan via Internet.
2010-06-18. Du som har ansökt om förlängning av högre behörighet (lastbil och buss) och ska köra utomlands, kan nu kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till forlangning@transportstyrelsen.se
2010-06-08. Ett körkort från ett annat land är i vissa fall gällande i Sverige. För att underlätta för personer av utländsk härkomst, finns det nu information om vad som gäller översatt till tolv språk.
2010-06-07. Den 16 juni finns personal från Trafikverket Förarprov på plats i Stockholmspaviljongen i Kungsträdgården, i samband med evenemanget Love Stockholm 2010.
2010-04-01. Den 1 april 2010 startade Trafikverket, en ny myndighet som omfattar den tidigare verksamheten vid Banverket, Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
2010-02-24. De påbörjade körkortsärenden som Transporstyrelsen tagit över från landets länsstyrelser är nu alla omgjorda till elektroniska dokument. Den första fasen i överföringsarbetet är därmed avklarad.
2010-02-10. Transportstyrelsens handläggningstider är för närvarande längre än normalt. Det beror på att cirka 200 000 körkortsärenden har flyttats över från 21 länsstyrelser till Transportstyrelsen.
2010-01-27. Nu kan du göra ditt kunskapsprov för behörighet B (personbil) även på ryska.
2010-01-26. Nu utökas servicen för den som vill göra kunskapsprov för körkort i Fagersta.
2010-01-01. Nu har all körkortshantering flyttat från landets 21 länsstyrelser till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har det samlade ansvaret för körkortsverksamheten sedan 1 januari 2010.
2009-12-09. 1 januari 2010 tar Transportstyrelsen över ansvaret för körkortsfrågor från länsstyrelsen
2009-12-08. I januari utökas servicen för den som vill göra kunskapsprov för körkort i Katrineholm.
2009-12-07. I och med att körkortsfrågor flyttas över till Transportstyrelsen, stänger länsstyrelsens e-tjänster.
2009-11-23. För att hjälpa mopedutbildare att tolka kursplanens mål publicerar Transportstyrelsen nu ett dokument som beskriver de krav som ställs på eleverna.
2009-11-13. På Körkortsportalen kan man nu enklare hitta riskutbildare. En ny funktion gör det enklare att få fram de utbildare som är närmast dig.
2009-11-05. Broschyren "Allt om körkort" är uppdaterad och finns för nedladdning i Körkortsportalens Bibliotek. Den kan även beställas via Vägverkets webbutik.
2009-11-02. Nu kan du använda tjänsten Talande Webb på Körkortsportalen.
2009-10-01. Nu har vi öppnat en ny e-tjänst där du kan beställa blanketter. Den nya e-tjänsten kräver ingen inloggning eller e-legitimation.
2009-09-30. 1 oktober 2009 införs en ny körkortsbehörighet, AM, som kommer att krävas för den som vill börja köra moped klass I, så kallad EU-moped. Samtidigt blir det krav på förarbevis för att få börja köra moped klass II.
2009-09-08. På körkortsportalen listar vi alla utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning för moped och terrängskoter (snöskoter och terränghjuling).
2009-08-28. Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag: snöskoter och terränghjuling. För att få köra snöskoter och terränghjuling krävs från och med 1 oktober 2009 förarbevis för respektive fordonsslag.
2009-08-20. Krav på körkort för att köra moped införs från och med den 1 oktober 2009.
2009-06-26. Har du någon gång velat veta vem som äger ett fordon och därför skickat dess registreringsnummer via sms till 71456? I så fall har du använt Transportstyrelsens sms-tjänst ”Vem äger fordonet?” – en tjänst som stängs den 1 juli.
2009-05-29. Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1 och A) införs den 1 november 2009
2009-05-26. Yrkestrafiken.se samlar all information, alla blanketter och e-tjänster från flera myndigheter som berör yrkestrafiken på Sveriges vägar. Webbplatsen är ett samarbete mellan Transportstyrelsen, länsstyrelserna, Vägverket och Polisen.
2009-02-10. Från den 1 april 2009 kommer den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort att utökas med en ny del om bland annat alkohol och droger.
2008-12-31. Från och med den 1 januari 2009 tar den nybildade myndigheten Transportstyrelsen över som central körkortsmyndighet.
2008-12-22. Den 1 januari 2009 övergår körkortstillverkningen till den nya myndigheten Transportstyrelsen. Körkortet och flera andra handlingar får därför ett nytt utseende.
2008-12-19. Andelen godkända förstagångsprov för B-körkort har ökat sedan sammanhållet förarprov infördes i september.
2008-09-22. Från den 1 oktober 2008 förlängs giltighetstiden för den obligatoriska riskutbildningen (halkbanan) från 2 till 4 år. Från den 1 april 2009 kommer riskutbildningen att utökas med en ny del.
2008-09-16. Från den 1 oktober 2008 förlängs giltighetstiden för den obligatoriska riskutbildningen från 2 till 4 år.
2008-09-05. Från den 1 september 2008 gäller att riskutbildning (halkbanan) ska vara genomförd och giltig innan du gör ditt kunskapsprov och körprov!
2008-09-01. Proven görs på samma dag eller inom två veckor mellan proven. Bokning sker vid ett och samma tillfälle. Nytt är också att riskutbildningen från den 1 september ska vara genomförd och giltig innan kunskapsprovet och körprovet görs.
2008-06-04. Kunskapsprovet och körprovet för B-körkort kan från i höst göras på samma dag eller inom två veckor mellan proven. Proven bokas samtidigt. Det går att boka sammanhållet prov från den 2 juni, och från 1 september kommer de att börja genomföras.
2008-04-23. Från den 1 september 2008 betraktas kunskaps- och körprovet för personbil (behörighet B) som ett sammanhållet förarprov.
2008-04-18. Den 1 maj börjar Vägverkets nya föreskrifter (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.att gälla. Bestämmelserna har dock redan nu ändrats.
2008-03-19. Den 1 april införs två nyheter i körprovet för motorcykel.
2008-03-10. De medicinska kraven sänks i vissa fall men skärps i andra när Vägverkets nya föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort börjar gälla i maj.
2008-02-27. Nu kan du som ska ta körkort eller handleda vid privat övningskörning ansöka om tillstånd via länsstyrelsernas e-tjänster.
2008-02-22. Sedan den 1 januari 2008 gäller nya rutiner för länsstyrelsens hantering av körkortsärenden.
2008-01-24. Ett sammanhållet körkortsprov kommer att vara bokningsbart från den 1 juni 2008 och kan genomföras från den 1 september 2008.
2008-01-16. Körkortsportalen har blivit nominerad till Web Service Award 2007
2008-01-01. Förändringen gäller även andra avgifter som tidigare betalats till Vägverket.
2007-12-13. Från den 1 januari 2008 förändras vissa avgifter som är kopplade till körkort, traktorkort och förarbevis.
2007-12-03. Idag införs ett nytt körprov för den som ska ta körkort för personbil (behörighet B).
2007-11-14. Nu förbättrar Vägverket sin service till körkortsaspiranterna och prioriterar dem som ska göra kunskaps- och körprov första gången. De garanteras en tid inom tre veckor. Förändringen ska vara helt genomförd i februari nästa år.
2007-11-09. För den som vill avboka förarprov då kundtjänsten är stängd, erbjuder Vägverket en ny självservicetjänst via telefon. Alla kunskaps- och körprov kan avbokas på kvällar och helger via en ny självservicetjänst.
2007-10-29. Vägverket inför ett ljudsstöd över hela landet i det skriftliga kunskapsprovet för samtliga körkortsbehörigheter och traktorkort. Från den 29 oktober läser en talsyntes upp både frågor och svarsalternativ.
2007-10-18. Den 3 december i år införs två nya delar i körprovet för personbil. Det nya körprovet ska bidra till att skapa förare som är bättre förberedda för de prövningar och krav som ställs i trafiken.
2007-10-04. Den som bokar körkortsprov (personbil) för första gången kommer att garanteras tid för såväl kunskaps- som körprov på kontorsorten inom tre veckor. Bokningssystemet börjar ändras den 15 november. Förändringen ska vara helt genomförd i februari 2008.
2007-10-01. Nu är det dags att börja tänka på vinterdäck. Från och med den 1 oktober får dubbdäck användas och under perioden 1 december – 31 mars är det krav på vinterdäck om det är vinterväglag.
2007-09-25. Torsdagen den 27 september 2007 genomförs Trafiknykterhetens dag över hela landet, med syfte att sätta fokus på rattfylleriets yttersta konsekvenser: att människor skadas och dödas i trafiken.
2007-09-10. Den 14 september 2007 invigs ett nytt förarenhetskontor i Göteborg. Kontoret som är placerat på Hisingen kommer att ha samma funktioner som det kontor som kommer att finnas kvar på Mölndalsvägen.
2007-09-03. "Sverige har fått högertrafik!" Så lät det i radio på morgonen den 3 september för 40 år sedan. Det var nämligen just den 3 september 1967, kl 05.00 på morgonen, som Sverige äntligen gick över till högertrafik.
2007-08-06. Fortkörningsursäkter kan vara både galna och påhittiga. Här kan du läsa några av dem
2007-07-23. Testa dina trafikkunskaper på ett enkelt och kul sätt med vårt Trafiktest. Utmana dina vänner på en liten kunskapstävling!
2007-06-01. Den 1 juni 2007 börjar den nya vägmärkesförordningen (2007:90) att gälla. Det innebär cirka 60 nya eller omarbetade vägmärken att följa. De nya, eller omarbetade, märkena kommer successivt att komma ut i trafiken.
2007-04-25. Förutom att boka kunskapsprov och körprov för B-körkort, kan du nu också boka kunskapsprov för behörighet A och BE via Internet. Du kan även omboka prov du tidigare bokat. Bokningstjänsten har också blivit enklare att använda.
2007-03-14. Vägverket och länsstyrelserna lanserade idag Körkortsportalen. Genom webbplatsen Körkortsportalen kan man att hitta all information och alla tjänster inom körkortsområdet på samma ställe.
2007-01-19. Inom EES-länderna finns i dag fler än 110 olika körkortsmodeller som är giltiga. På sikt kommer alla gamla körkort att ha ersatts av den moderna typ av körkort som vi redan har i Sverige.
2007-01-01. I början av 2007 öppnar Körkortsportalen, en satsning som ska innehålla Vägverket och länsstyrelsens information och tjänster när det gäller körkort.