Handledare vid övningskörning

Om du har ett körkort från något av EES-länderna 
får du vara handledare
åt någon som vill övningsköra bil eller motorcykel.

Du ansöker om att få vara handledare hos Transportstyrelsen.
Du betalar en avgift för att bli handledare.
Du får ett handledarbevis
om Transportstyrelsen godkänner dig som handledare.

Regler för handledare:

Du ska ha fyllt 24 år.
Du ska ha körkort för det fordon
som ni ska övningsköra med
och du ska ha haft körkort sammanlagt minst fem år
under de senaste tio åren.

Ditt körkort får inte ha varit återkallat
i mer än tre månader under de senaste tre åren.
Du och din handledare ska också gå en introduktionsutbildning om du ska övningsköra med personbil.

Tillbaka