Regler för handledare

En handledare ska ha fyllt 24 år
och ha körkort för det fordon
som du ska övningsköra.

Handledaren ska ha haft körkort
i minst 5 år under de senaste 10 åren
och det får inte ha varit återkallat
i mer än tre månader under de senaste tre åren.
Handledare får inte heller haft körkort
med villkor om alkolås de senaste tre åren.

Du och din handledare ska också gå en introduktionsutbildning om du ska övningsköra med personbil.

Regler för att övningsköra privat

När du ska övningsköra privat
ska du ha en grön och vit skylt
som det står Övningskör på.

Skylten ska sitta bakpå bilen eller motorcykeln
så att andra förare kan se den.
Du kan köpa skylten på bensinstationer
och i affärer som säljer saker till bilar.

Tillbaka