Att ta körkort

Ska du ta körkort?
Först behöver du ett körkortstillstånd
som du ansöker hos Transportstyrelsen.
Du skickar sedan in ansökan
till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

När du skickar in din ansökan om körkortstillstånd
ska du också skicka med en hälsodeklaration
som du ska ha fyllt i.
Du måste också betala en ansökningsavgift
till Transportstyrelsen.

Avgiften betalar du samtidigt
som du skickar din ansökan till Transportstyrelsen.
När du sedan får ditt körkortstillstånd gäller det i 5 år.

Du måste söka nytt körkortstillstånd
om du inte har klarat körkortet inom den tid som
körkortstillståndet är giltigt.

Läs mer

Hälsodeklaration
Du kan övningsköra privat
Regler för handledare?
Du ska gå en riskutbildning
Förarprovet
Fotografering på Trafikverket
Kunskapsprovet
Har du läs- och skrivsvårigheter?
Har du svårt med det svenska språket?
Körprovet
Innan körprovet
Under körprovet
Efter körprovet
Om körkortet
Regler för körkort