Vanliga frågor till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor

1. Vi har skickat in en ansökan om handledarskap, när kommer handledarbeviset egentligen?
2. Jag ansökte om körkortstillstånd för ett par månader sedan. Vad händer med min ansökan?
3. Jag har haft mitt körkort återkallat och skickat in en ansökan om körkortstillstånd men inte hört något från er. Min spärrtid går snart ut. Vad händer med mitt ärende?
4. Jag har skickat in en ansökan om att få byta ut mitt utländska körkort till ett svenskt. Vad händer med min ansökan egentligen?
5. Vilka regler gäller för handledarskap och introduktionsutbildning?
6. Hur ansöker jag om körkortstillstånd och handledarskap?
7. Hur lång handläggningstid har en ansökan?
8. Hur hämtar jag ut mitt tillverkade körkort?

1. Vi har skickat in en ansökan om handledarskap, när kommer handledarbeviset egentligen?

Vi på Transportstyrelsen handlägger ansökningar om handledarskap kontinuerligt. Vi rekommenderar att både handledare och elev ansöker via Transportstyrelsens e-tjänster för snabbare handläggning.

Observera att avgiften ska vara betald och eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd innan vi kan behandla din ansökan. Ansöker ni samtidigt så får din ansökan om handledarskap vänta lite på att elevens ansökan om körkortstillstånd först ska bli klar.

Läs mer om vilka krav som gäller för att du ska bli godkänd som handledare

2. Jag ansökte om körkortstillstånd för ett par månader sedan. Vad händer med min ansökan?

När du ansöker om ett körkortstillstånd gör vi på Transportstyrelsen en prövning där vi tittar på om du uppfyller de grundläggande personliga och medicinska krav som finns för att få ett körkortstillstånd. Är det så att du till exempel har en sjukdom eller förekommer i Polisens register tar utredningen av ditt ärende längre tid. Det kan också vara så att du inte har skickat in alla handlingar eller missat att betala och då blir också handläggningstiden längre. Om du har missat att skicka in en handling informerar vi dig om det.

3. Jag har haft mitt körkort återkallat och skickat in en ansökan om körkortstillstånd men inte hört något från er. Min spärrtid går snart ut. Vad händer med mitt ärende?

När ditt ärende har tilldelats en utredare kommer ditt ärende att börja handläggas. Har du i ditt brev till Transportstyrelsen uppgett att du vill få kontakt med din utredare kommer utredaren att ringa upp dig och lämna besked om handläggningstiden.

4. Jag har skickat in en ansökan om att få byta ut mitt utländska körkort till ett svenskt. Vad händer med min ansökan egentligen?

När du ansöker om utbyte av ett utländskt körkort till ett svenskt körkort gör vi på Transportstyrelsen en prövning där vi tittar på om du uppfyller de grundläggande kraven. Vi skickar en förfrågan till det land där det utländska körkortet är utfärdat och svarstiden kan variera från land till land, vilket gör att handläggningstiden kan variera.

5. Vilka regler gäller för handledarskap och introduktionsutbildning?

För den som ansöker om att få bli handledare för privat övningskörning avseende behörighet B gäller det att han eller hon under de senaste fem åren har genomgått en introduktionsutbildning. För den som är elev gäller det att han eller hon under de senaste fem åren har genomgått en introduktionsutbildning och att den är giltig vid övningskörningen.

Både handledare och elev måste ha genomgått utbildningen innan handledarens ansökan behandlas. Handledaren måste godkännas av Transportstyrelsen innan ni kan börja övningsköra.

Läs mer om vilka krav som gäller för att du ska bli godkänd som handledare

6. Hur ansöker jag om körkortstillstånd och handledarskap?

På Körkortsportalen kan du ansöka om både körkortstillstånd och handledarskap via Transportstyrelsens e-tjänster. För snabbare handläggning rekommenderar vi att du använder e-tjänsterna eftersom du då kan göra hela ansökan på en gång och även betala med kort eller via din internet bank. 

Du kan även välja att beställa hem ansökningsblanketter som du fyller i och skickar in till Transportstyrelsen. Blanketterna beställer du hem via tjänsten Beställ blankett.

7. Hur lång handläggningstid har en ansökan?

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller, hur du har ansökt och hur komplett din ansökan är.

För snabbast möjlig handläggning rekommenderar vi att du använder Transportstyrelsens e-tjänster.

Majoriteten av alla ärenden som kräver en utredning är handlagda inom fyra till fem månader, men det finns givetvis utredningar som tar betydligt längre tid.

8. Hur hämtar jag ut mitt tillverkade körkort?

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med en giltig legitimation när du hämtar ut ett REK.

Om du saknar giltig legitimation så kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-81 81 81.

Dela: