Godtagbara identitetshandlingar

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling). För att din identitet med säkerhet ska kunna fastställas måste fotot på ID-handlingen vara välliknande.

Vi godtar följande ID-handlingar:

  • SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket 
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Undantag från kravet på godtagbar identitetshandling

Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling kan medges av Trafikverket efter särskild ansökan. Ansökan ska göras på en fastställd blankett och skickas till något av Trafikverkets förarprovskontor senast 2 veckor innan provtillfället.

Observera att beslutet om undantag INTE gäller vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Trafikverkets Förarprovskontor

Blankett för ansökan hittar du under nedanstående länk.

Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar identitetshandling vid förarprov

Identiteten ska fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, maka, registrerad partner, sambo eller myndigt barn skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Beslutet från Trafikverket om undantag ska tas med till provtillfället. Intygsgivaren ska närvara och kunna styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig ID-handling vid provtillfället.

Dela: