Förarbevis - moped klass II

Förarbeviset ger rätt att köra moped klass II dvs. en moped som är konstruerad för en hastighet av 25 km/timmen och har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt.

Det ger också rätt att köra äldre så kallade 30-mopeder och motoriserad cykel som följer samma behörighetsregler som moped klass II.

För att få ett förarbevis för moped klass II krävs att du har:

  1. fyllt 15 år
  2. gått en utbildning hos en godkänd utbildare
  3. gjort ett godkänt kunskapsprov.

Utbildning och prov för moped klass II 

Utbildningen är teoretisk, men den kan också innehålla praktiska delar. Provet du gör är dock bara teoretiskt (skriftligt). De områden som tas upp under utbildningen är kunskap om mopeden, trafikregler, farliga situationer i trafiken och vad vi människor kan och inte kan. Det kan också ingå manöverträning och andra praktiska delar.

Kunskapsprovet du ska göra innehåller 25-35 frågor om regler och risker, men också om mopeden, människan och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att provet ska bli godkänt. Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet.

Bara de som har tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och ordna prov för förarbevis.

Utbildare och provanordnare 

Förarbeviset

När du har gjort ett godkänt kunskapsprov rapporteras det till Transportstyrelsen, som skickar en ansökningsblankett för förarbevis till dig. Avgiften för förarbeviset är 150 kronor. När ansökan och betalning har kommit in till Transportstyrelsen, tillverkas förarbeviset och skickas till dig.

Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig identitetshandling med dig vid färd. Du har två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis. Efter två månader krävs att förarbeviset är med vid färd.

Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdandedatumet blir förarbeviset ogiltigt och du måste då ta om det.

Foto på förarbeviset

Foto till förarbevis kan du ta hos en fotohandlare som tar foton för ID-handlingar. Bilder från skolfotografering uppfyller oftast inte de krav som ställs och brukar inte godkännas.

Förarbevis kan återkallas

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du få en varning och eller få ditt förarbevis återkallat.

Dela: