Utländska körkort

Om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land, är det i vissa fall giltigt även i Sverige. Kom ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige. Du måste ha fyllt 18 år för att få köra bil.

Om du har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat gäller inte ditt utländska körkort i Sverige.

Bestämmelserna om när ett körkort kan bli omhändertaget av Polisen eller återkallat av Transportstyrelsen gäller även för utländska körkort. Andra viktiga delar av körkortslagen och körkortsförordningen gäller också för utländska körkort.

Läs mer i menyn till vänster om utländska körkorts giltighet i Sverige och om vilka utländska körkort som kan bytas ut mot ett svenskt. Vilka regler som gäller för dig är beroende av om ditt utländska körkort är utfärdat i ett land inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Frågor och svar om utländska körkort

Se frågor och svar om utländska körkort på Transportstyrelsens webbplats.

EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dela: