Internationellt körkort

Om du ska köra bil, eller något annat fordon, i ett land utanför *EES-området bör du ha ett internationellt körkort. Du kan få ett internationellt körkort om du har ett giltigt svenskt körkort.

Internationella körkort utfärdas av:

Det internationella körkortet är bara en översättning av ditt svenska körkort. Därför ska du alltid ha med dig ditt svenska körkort när du kör i utlandet.

Kontakta någon av ovanstående organisationer om du vill veta mer om internationella körkort.

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike.

Dela: