Alkolås efter rattfylleri

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort.

Ett viktigt erbjudande
Ett antal myndigheter samverkar under namnet SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken) för att ge hjälp att förändra alkoholvanor och komma tillrätta med drogproblematik.

Förutsättningen är att sökanden har ett svenskt körkort och att det handlar om rattfylleri på grund av alkohol, inte andra droger. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås, beslutet om alkolås påverkar alltså inte straffet.

Hur lång är villkorstiden?

Villkorstiden är ett eller två år och räknas från delgivningen av bifallsbeslutet. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit omhändertaget/återkallat.

Villkorstiden är två år i följande fall:

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
  • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

I övriga fall är villkorstiden ett år.

Alkolåset är personligt

Alkolås efter rattfylleri

Läs mer om hur ett alkolås fungerar, om hur man skaffar ett körkort med alkolåsvillkor och om vilka regler som gäller i broschyren Alkolås efter rattfylleri.

Under villkorstiden får du endast köra fordon utrustat med ett alkolås som

  • är personligt,
  • godkänt av Transportstyrelsen och
  • tillhandahålls av en av de leverantörer Transportstyrelsen har godkänt.

Godkända leverantörer av alkolås

Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet under villkorstiden, service av alkolåset och läkarintyg annars kan beslutet om villkor om alkolås undanröjas och körkortet återkallas.

I menyn till vänster hittar du information om vad som krävs för ansökan, vad som sker under villkorstiden och hur du får tillbaka ditt körkort efter villkor om alkolås. 

Här kan du se en film om alkolås efter rattfylleri  

Vad är ett alkolås?
Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke. Lådan monteras under instrumentpanelen, och spärrar bilen från vanlig start. För att kunna starta fordonet måste föraren ge ett godkänt utandningsprov i munstycket (som understiger 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften, motsvarar 0,2 promille alkohol i blodet). Dessutom måste föraren blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Varje blåsning registreras i alkolåsets minnesfunktion. Personer som har nedsatt lungkapacitet eller andra andningssvårigheter bör i förväg ta kontakt med en alkolåsleverantör för att pröva om de klarar den andningsteknik som krävs.

 

 

Dela: