Jag har förlorat mitt körkort

Om du gör dig skyldig till vissa brott och förseelser i trafiken, kan du få körkortet återkallat av Transportstyrelsen. Polisen kan även ta körkortet direkt på plats vid trafikbrott. För att få köra igen måste du få ett nytt körkort utfärdat.

Ett körkort är ogiltigt om det är, eller har varit, återkallat. Du kan inte använda ett borttappat återkallat körkort som du hittar igen.

Om ditt körkort blir stulet, borttappat eller skadat behöver du förnya ditt körkort.

Läs mer om stulet, borttappat eller skadat körkort

Om polisen tar ditt körkort

Polisen kan ta ditt körkort direkt på plats om du begår ett trafikbrott och det finns skäl att tro att Transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet. Det kan till exempel vara för att du har kört för fort eller för att du har kört rattfull.

I vissa fall kan polisen låta dig att fortsätta köra i upp till 48 timmar. Polisen lämnar sedan över körkortet och sin utredning till Transportstyrelsen.

Det är polis och åklagare som utreder trafikförseelser och trafikbrott. Frågan om ditt körkort ska återkallas beslutas av Transportstyrelsen och ingår inte i den utredningen.

Körkortet återkallat av Transportstyrelsen

Behöver du information om alkolås efter rattfylleri? 

Alkolås efter rattfylleri

Transportstyrelsen kan besluta att återkalla ditt körkort av dessa anledningar:

  1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
  2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.
  3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre hastighetsöverträdelser.
  4. Du har brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus.
  5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.
  6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.
  7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.
  8. Du lämnar inte in ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt förarprov trots att Transportstyrelsen kräver det.
  9. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Vid vissa trafikförseelser kan du i stället få en varning.

Läs mer om vad det innebär att få en varning

Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.

Om du är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du istället för att få en spärrtid ansöka om körkort med villkor om alkolås. Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.

Läs mer om alkolås efter rattfylleri

Om du inte ansöker eller beviljas villkor om alkolås får du en spärrtid. Spärrtiden för den som har gjort sig skyldig till rattfylleri är lägst ett år. Om det rör sig om grovt rattfylleri, upprepade rattfylleribrott inom en femårsperiod eller om det finns en diagnos om missbruk eller beroende av alkohol, är spärrtiden lägst två år.

Om återkallelsen beror på att du har en sjukdom eller skada som gör att du inte ska köra, bestäms ingen spärrtid. Inte heller om återkallelsen görs för att du inte har lämnat in ett läkarintyg eller ett godkänt förarprov trots att Transportstyrelsen krävt detta.

Ett körkort kan återkallas tills vidare om det är sannolikt att det kommer att återkallas vid Transportstyrelsens slutliga prövning. Det gäller i första hand när återkallelsen beror på ett brott och den straffrättsliga prövningen inte är klar.

Utländskt körkort

Polisen kan omhänderta ett utländskt körkort och Transportstyrelsen kan förklara körkortet ogiltigt i Sverige under en viss tid av samma anledningar som när ett svenskt körkort återkallas.

Det utländska körkortet kan i vissa fall bytas ut mot ett svenskt trots att innehavaren inte har ansökt om det. Sedan kan det svenska körkortet återkallas.