Blanketter och e-tjänster för läkare, optiker och trafikskolor

Vi uppdaterar blanketterna kontinuerligt och använder oss av maskinell avläsning. Använder därför alltid de blanketter som ligger på Körkortsportalen.

Fyll i blanketten innan du skriver ut den. Spara inte blanketterna lokalt på din dator för att återanvända senare.

Ska du rapportera in ett synintyg?

Som legitimerad optiker eller behörig på trafikskola gör du det snabbt och enkelt via våra e-tjänster Rapportera synintyg.

BlankettInformation

Läkarintyg synfunktion
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för läkarintyg avseende syn, som utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.

Läkarintyg
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för läkarintyg avseende körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation. Läkarintyget kan till exempel användas vid ansökan om förlängning av högre körkortsbehörighet (lastbil och buss).

Blanketten kan även användas när Transportstyrelsen begärt ett allmänt läkarintyg om lämplighet att inneha körkort.

Läkarintyg diabetes
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg vid diagnosen diabetes.
Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg vid diagnosen eller misstanke om diagnosen beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri.
Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås.
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Ifylld blankett är sparbar. 
Blankett för läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid villkor om alkolås i 1 år.
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år, vid 2 års villkor om alkolås 
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år, vid 2 års villkor om alkolås.
Läkares anmälan
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för läkares anmälan om medicinsk olämplighet att inneha körkort, körkortstillstånd, traktorkort.

Hälsodeklaration
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för kompletterande hälsodeklaration

Synintyg
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för intyg om synprövning för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort (grupp I).
Synintyg förlängning via hälsodeklaration
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för intyg om synprövning avseende förlängd giltighet av C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE vid ansökan med hälsodeklaration.

 

Läs mer om Trafikmedicin på Transportstyrelsens webbplats.

Tjänster stängda under vissa perioder under hösten

Driftinformation.