Blanketter

De flesta blanketter kan du beställa via vår blankettjänst. De blanketter du inte kan beställa hittar du i tabellen längst ner på sidan.

Blanketter för företag

Blanketter för skolor, utbildare, läkare och optiker hittar du på våra företagssidor

Blanketter för skolor och utbildare

Blanketter för läkare och optiker

Blanketter som du kan beställa via e-tjänst

 • Ansökan körkortstillstånd med hälsodeklaration och synintyg (AM, A1, A2, A, B, BE samt Traktorkort)
 • Ansökan körkortstillstånd II/III med läkarintyg (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)
 • Ansökan handledarskap privat övningskörning
 • Ansökan om utbyte av utländskt körkort
 • Ansökan om villkor alkolås 
 • Synintyg
 • Synintyg förlängning via hälsodeklaration 
 • Hälsodeklaration
 • Läkarintyg avseende C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller Taxi
 • Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel
 • Läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg synfunktion
 • Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås
 • Ogiltighet på egen begäran

Beställ blankett

Läs mer om blanketterna som kan beställas via tjänsten

Blanketter som inte beställs via tjänst

Här hittar du de blanketter som inte kan beställas via vår tjänst. Klicka på länkarna och skriv ut blanketten.

BlankettInformation

Ansökan om kunskapsprov med tolk (länk till Trafikverkets hemsida)

Om du inte kan läsa, tala och förstå svenska och om provet inte finns översatt till ett språk som du förstår, kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med tolk.

Ansökan om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov (länk till Trafikverkets hemsida)

Om du har lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt eller med förlängd provtid.

Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar identitetshandling vid förarprov(länk till Trafikverkets hemsida) Om du saknar en godtagbar identitetshandling kan du ansöka om undantag från kravet att visa en sådan vid förarprovet. Då måste förälder, vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo eller myndigt barn intyga din identitet.
Intyg om permanent bosättning (PDF-fil, 215 kB, nytt fönster)
Obs! Bifogas ansökan om förnyelse av körkort.
Blanketten ska skickas vid ansökan om förnyelse av körkort, om du är permanent bosatt i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
(PDF-fil 396 kB, nytt fönster)
Information om avgift och postadress finns på blanketten.
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås (PDF-fil 343kB, nytt fönster) Läs instruktionerna på blanketten noggrant eftersomdet i vissa fall krävs att dispensansökan kompletteras med intyg.
Obs! Denna blankett ska inte användas vid ansökan om villkor alkolås - blankett för detta hittar du i tjänsten "Beställ blankett".

Beställ ny grundhandling

Om du tidigare har fått hem en blankett för körkortstillverkning men den har kommit bort eller blivit förstörd, kan du beställa en ny genom att klicka på länken nedan.

Beställ ny grundhandling för körkortstillverkning 

Dela: