Kunskap om id-kapningar ska öka

2016-10-12

Antalet id-kapningar ökar i Sverige, vilket innebär stora besvär och kostnader för den som drabbas. Under oktober månad pågår en kampanj för att uppmärksamma och öka kunskapen hos privatpersoner om vad id-kapning är, hur du kan skydda sig och vilket stöd som finns att få om du drabbas.

Målet med kampanjen är att öka kunskapen hos privatpersoner om vad id-kapning är, hur du kan skydda sig och vilket stöd som finns att få om du drabbas. Målet är även att samla viktig information om id-kapning på en plats och göra den enkel att hitta för privatpersoner. Kampanjen är en del av Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) och pågår under hela oktober.

Ditt körkort är en id-handling

Ditt körkort är en id-handling och är därför intressant för identitetstjuvar, som kan använda det för bedrägerier. Exempelvis kan någon annan köpa saker i ditt namn. Tjuven kan också använda körkortet som legitimation och för att få tag i ännu mer information om dig. Var därför rädd om ditt körkort och tänk alltid på hur du hanterar din personliga information både fysiskt och digitalt

Mitt körkort är borttappat/stulet – vad gör jag?

Information om id-kapning på kampanjsidan dinsakerhet.se

Fakta Europeiska informationssäkerhetsmånaden

Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. Kampanjen startade 1 oktober och pågår månaden ut.

I Sverige arrangeras kampanjen för fjärde gången av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens nationella bedrägericenter (NBC).

Temat är id-kapning och den svenska kampanjen fokuserar på:

  • Säkrare köp på internet
  • Minska för risken för att bli id-kapad
  • Säkrare lösenord.

Mer om Europeiska säkerhetsmånaden

Dela: