Flest A-traktorer i Sundsvalls kommun

2016-07-22

Den kommun i landet som har flest till traktor ombyggda bilar är Sundsvalls kommun med 319 fordon, följd av Uppsala kommun med 246 fordon och Piteå kommun med 243. Det visar uppgifter i vägtrafikregistret.

Idag finns 19647 A-traktorer (och Epa-traktorer) registrerade i vägtrafikregistret. Fordonen är ursprungligen bilar som genom omfattande ombyggnation gjorts om till traktorer. Fordonets konstruktiva hastighet får vara högst 30 km/h och det får endast ha en till två passagerarplatser.

Den här typen av fordon är betydligt vanligare företeelse på landsbygden än vad den är i våra större städer. Exempelvis finns varken Göteborgs kommun eller Malmö kommun med bland de 25 traktortätaste kommunerna i landet medan Stockholms kommun hamnar på en 25:e plats på listan med 130 fordon. Det ska jämföras med exempelvis Piteå kommun som är 3:a på listan med 243 fordon.

– A-traktorn spelar en viktig roll för mobiliteten bland ungdomar i landet. Inte minst på landsbygden där kollektivtrafiken inte är så utbyggd, säger Hans Cassepierre, utredare på Transportstyrelsen.

15-åringar får köra A-traktor

Sedan 2009 gäller att du har rätt att köra en A-traktor om du innehar ett körkort med någon behörighet. Som 15-åring kan du ta körkort för moped klass I och ett sådant körkort ger rätt att köra också A-traktorer. Den som inte har ett körkort för moped klass I kan också få rätten att köra traktor genom att ta ett så kallad traktorkort. Åldersgränsen för traktorkort är 16 år.

Landets 25 A-traktortätaste kommuner

  Kommun Antal Varav i trafik
1. Sundsvalls kommun 319 169
2. Uppsala kommun 246 115
3. Piteå kommun 243 152
4. Örebro kommun 221 113
5. Gotlands kommun 206 86
6. Norrtälje kommun 203 113
7. Falu kommun 192 76
8. Skellefteå kommun 186 78
9. Norrköpings kommun 184  98
10. Örnsköldsviks kommun 183 91
11. Umeå kommun 182 98
12. Kristianstads kommun 176 109
13. Borlänge kommun 171 100
14. Jönköpings kommun 170 91
15. Enköpings kommun 177 71
16. Varbergs kommun 166 111
17. Karlstads kommun 156 67
18. Sollefteå kommun 149 68
19. Esklistuna kommun 143 64
20. Hudiksvalls kommun 142 68
21. Marks kommun 141  97
22. Hässleholms kommun 140 80
23. Linköpings kommun 139 82
24. Vara kommun 133 71
25. Stockholms kommun 130 51

Se hela listan (pdf-fil, 28 kB, öppnas i nytt fönster) 

Skillnaden mellan A-traktor/Epa-traktor

A-traktorn blandas oftast ihop med den så kallade Epa-traktorn. De är svåra att skilja till utseende men skiljer sig åt när det när det kommer till reglerna. Epa-traktorn tillhör ett äldre regelverk som möjliggjorde ombyggnation av bilar till motorredskap. (Dessa uppfattas dock oftast som traktorer). En bil kunde byggas om till Epa-traktor fram tills 1 april 1975. Epa-traktorn måste kontrollbesiktas årligen. Epa-traktorn utgör den mindre delen av det totala antalet fordon av den här typen. Idag finns 7 815 Epa-traktorer registrerade i vägtrafikregistret.

Förslag om krav på kontrollbesiktning av A-traktorer

Transportstyelsen har på regeringens uppdrag sett över hur EU-gemensamma besiktningskrav ska kunna införas i landet. I samband med att detta har Transportstyrelsen också föreslagit att A-traktorer ska bli kontrollbesiktningspliktiga fordon vilket de inte är idag. Precis som för andra fordon finns en risk att en A-traktor har försämrats när det gäller både trafiksäkerhet och miljökrav och Transportstyrelsen har därför föreslagit till regeringen att A-traktorer ska kontrollbesiktas vartannat år.

Dela: