Sänkta avgifter för körkortstagare och fordonsägare

2016-01-01

Vid årsskiftet sänker Transportstyrelsen flera avgifter inom körkortsområdet, bland annat avgifterna för ansökningar om körkortstillstånd och handledarskap. Samtidigt sänks vägtrafikregisteravgiften ytterligare.

Transportstyrelsen gör årligen en översyn av de avgifter som tas ut för olika tjänster och produkter. Syftet med regelbunden översyn är att en avgifts storlek ska motsvara de kostnader myndigheten har för respektive ärende. Vid årsskiftet sänks flera avgifter som påverkar ett stort antal medborgare.

Sänkta avgifter inom körkortsområdet

Flera avgifter inom körkortsområdet sänks från årsskiftet

 • Sänkt avgift för ansökan om körkortstillstånd


  Körkortstillstånd krävs för att få ta körkort. Vid en ansökan kontrollerar Transportstyrelsen om personen i fråga uppfyller de krav samhället ställer på den som ska ta körkort. Avgiften sänks vid årsskiftet från 220 kronor till 150 kronor.
 • Sänkt avgift för ansökan om körkortstillstånd efter återkallelse


  När en person som haft sitt körkort återkallat ansöker om körkortstillstånd sker en mer omfattande kontroll än i det normala fallet. Därför är avgiften också högre. Avgiften sänks vid årsskiftet från 1 670 kronor till 500 kronor.
 • Sänkt avgift för ansökan om godkännande som handledare


  Den som vill vara handledare till en person som vill övningsköra privat måste godkännas som sådan. Ansökningsavgiften sänks vid årsskiftet från 65 kronor till 50 kronor.
 • Sänkt avgift för ansökan om utbyte av utländskt körkort till svenskt


  Personer som har ett giltigt körkort utfärdat i något av EES-länderna, Schweiz eller Japan kan i vissa fall begära att få sitt utländska körkort utbytt mot ett svenskt. Ansökningsavgiften sänks vid årsskiftet från 600 kronor till 150 kronor.

Vägtrafikregisteravgiften fortsätter att sänkas

Vägtrafikregisteravgift tas ut för alla 9,7 miljoner registrerade fordon i vägtrafikregistret förutom jordbrukstraktorer. Avgiften ska täcka Transportstyrelsens kostnader för att driva och utveckla vägtrafikregistret.

I samband med att Transportstyrelsen effektiviserade registerverksamheten kunde avgiften sänkas till 60 kronor den 1 oktober 2014. Fortsatt effektiviseringsarbete innebär att avgiften nu vid årsskiftet kan sänkas ytterligare till 50 kronor.

Andra avgiftsändringar vid årsskiftet

Transportstyrelsens avgifter revideras årligen. Om du vill veta mer om Transportstyrelsen avgiftsförändringar och vilka avgifter som ändras, kan du läsa mer här.

Transportstyrelsens avgifter

Dela: