Körkortsinformationen flyttas

2015-11-05

Körkortsinformationen flyttas från Körkortsportalen till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser. Flytten sker successivt.

När Körkortsportalen lanserades var det för att lösa problemet med att 22 olika myndigheter tillhandahöll information om körkort. Nu är det bara två myndigheter kvar och all information flyttas därför till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser.

Körkortsportalen, i form av ett skal med länkar som leder besökare vidare, kommer att finnas kvar under hela 2016. Flytten av information sker successivt. Som ett första steg finns sedan den 5 oktober Trafikverkets information om körkortsprov både på Körkortsportalen och på trafikverket.se.

Ingen information eller e-tjänst försvinner och målsättningen är att besökarna ska uppleva en ökad tydlighet och att det ska vara enklare att hitta den information de söker. På respektive myndighets webbplats kommer det finnas länkar som säkerställer att besökaren hittar rätt.

Det finns flera skäl till förändringen

År 2010 flyttade körkortsverksamheten från landets länsstyrelser till Transportstyrelsen. Från att ha varit ett samarbete mellan 22 myndigheter med körkortsverksamhet, återstår idag två, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Omkring 60 procent av de som landar i Körkortsportalen kommer via en sökmotor, 20 procent via Trafikverkets eller Transportstyrelsens webbplatser och bara 20 procent går direkt till portalen.

Det här är avgörande skäl till att myndigheterna har kommit överens om att flytta informationen till respektive myndighets webbplatser. Även om Transportstyrelsen och Trafikverket lämnar samarbetet i den här formen, kommer det att fortsätta i andra former. Myndigheterna är eniga om att ett nära samarbete är viktigt för att säkerställa att den som behöver svar på sina frågor lätt ska få det.

Här hittar du det du söker

  • Transportstyrelsens webb kommer du att hitta information om tillverkning och förnyelse av körkort, körkortstillstånd, traktorkort, handledarskap, förarbevis, läkarintyg och alkolås.
  • Trafikverkets webb kommer du att hitta information om tidsbokning, provavgifter, kunskapsprov, körprov och fotografering.
Dela: