Riskutbildning

1. Var hittar jag närmaste riskutbildare?
Svar: Adress och telefonnummer till godkända utbildare hittar du under nedanstående länk.

Godkända utbildare

2. Måste jag göra riskutbildning?
Svar: Riskutbildningen är obligatorisk för B-körkort och omfattar två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. 
  • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Läs mer på sidan Riskutbildning.
 
3. Finns det undantag från krav på den tvådelade riskutbildningen?
Det finns några undantag från den regeln som gäller i följande fall:

  1. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
    - Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
  2. Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
    - Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

4. Hur länge är en genomförd riskutbildning giltig?
Svar: Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

5. Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?
Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

6. Vad gäller om du ska göra prov för att du har fått ditt körkort återkallat?
Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, måste du genomföra en ny riskutbildning innan kunskaps- och körprov kan genomföras.