Körprov utökad B

Här hittar du vanliga frågor och svar om körprov för utökad B (B96).

Körprov 96 För utökad B-behörighet
Se filmen här!

1. Hur får jag utökad behörighet B om jag redan har B-körkort?
Svar: Du som har körkort för behörighet B kan få utökad B-behörighet om du gör ett särskilt körprov.

2. Hur får jag utökad behörighet B om jag inte har B-körkort?
Svar: Du som inte har B-körkort kan göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första delen innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat släp.
Både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen (för utökad B-behörighet). Om ditt kunskapsprov inte blir godkänt får du endast genomföra körprovets första del (för B-behörighet). 

3. Krävs det ett giltigt körkortstillstånd för att göra prov för utökad behörighet B?
Svar: Om du redan har ett giltigt körkort med behörighet B behöver du inte ansöka om körkortstillstånd för att få genomföra körprov utökad B.
Om du inte har körkort med behörighet B måste du ha ett giltigt körkortstillstånd då du gör provet för utökad B.

4. Vad har jag rätt att köra på utökad B-behörighet?
Svar: Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilen och släpfordonet har en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Om du ska dra fler än en släpvagn eller tyngre fordonskombination än 4 250 kg, krävs det BE-behörighet. Om du vill dra tyngre släp än 3,5 ton, krävs C1E, CE, D1E eller DE.

Det är viktigt att komma ihåg att bilens högsta maximala släpvagnsvikt inte får överskridas, se bilens registreringsbevis. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel vad bilens dragkula är godkänd för. På Transportstyrelsen webbplats kan du läsa mer om hur tung släpvagn din bil får dra.

Fotografering

5. Var fotograferar jag mig för körkortet?
Svar: Du måste fotografera dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor i god tid innan provtillfället. Du kan inte ta med dig ett eget foto.
Observera att fotoautomater inte finns på samtliga orter/platser där man kan göra sitt körprov. På sidan Trafikverkets förarprovskontor finns en förteckning över de orter där du kan fotografera dig.
Om du gör körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körkortet för B blir du fotograferad i samband med kunskapsprovet.
Läs mer om de nya reglerna för fotografering

Provfordon

6. Kan jag låna provfordon (bil och släp) av Trafikverket?
Svar: Nej, du måste själv tillhandahålla lämplig personbil eller lätt lastbil och tillkopplat släpfordon. 

7. Vilka fordonskrav gäller vid prov för utökad B?
Svar: Fordon som används vid provet ska vara tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt och i övrigt vara lämpligt för trafik. Såväl bil som släp måste vara registrerade i Sverige och får inte vara belagda med körförbud. Du ska visa upp de senast utfärdade registreringsbevisen vid körprovet. Du får inte göra prov i ett utryckningsfordon eller i en begravningsbil. Fordonet får heller inte vara lastat med djur eller med farligt gods.

Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim och vara utrustad med huvudstöd för framsätena. Den som har körkort med behörighet B, utan villkor om begränsning till automatisk växellåda (villkorskod 78), kan avlägga körprov för den utökade B-behörigheten i en automatväxlad bil.

Krav på fordon som används vid prov:

  • Personbil eller lätt lastbil med en tjänstevikt av lägst 1 000 kg och en totalvikt av högst 3 500 kg samt ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg.
  • Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.
  • Släpfordonet ska vara lastat till minst halva maximilasten.
  • Släpfordonets lastutrymme ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet.
  • Lasten ska bestå av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.
  • Lastad bil-, häst- och båttransportsläp samt husvagn som i övrigt uppfyller kraven kan också användas som provfordon.
  • Om du inte har behörighet B ska bilen dessutom vara utrustad med dubbelkommando för färdbromsen och extra invändig backspegel för passageraren i framsätet.

8. Jag får inte själv köra provfordonen (bil och släpfordon) till körprovet. Hur gör jag?
Svar: Du kan ta hjälp av någon som har BE- eller utökad B-behörighet för att köra fordonskombinationen till körprovet

Provets innehåll

9. Vad ingår i körprovet för utökad B? Kommer jag att få frågor när jag gör säkerhetskontrollen?
Svar: I körprovet ingår säkerhetskontroll och körning i trafik. Om du upptäcker brister vid säkerhetskontrollen ska du föreslå hur de kan åtgärdas.

10. Hur ser manöverprovet för utökad B ut, är det samma som för behörighet BE?
Svar: Det är inget manöverprov före körprovet för utökad B. I körprovet ingår dock vissa manövreringsmoment, som t.ex. backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen.