Prov

Boka

1. När på året är det lättast att få en provtid?
Svar: Efterfrågan på provtider varierar under året och det kan vara lättare att få en provtid på vintern.

2. Hur långt fram i tiden läggs tider ut?
Svar: Provtider läggs ut 2-3 månader framåt.

3. Hur långt i förväg bör jag boka mitt prov?
Svar: Boka ditt prov i god tid, minst 6 veckor innan du vill göra provet. Då ökar dina möjligheter att få den tid och provort som du önskar.

4. Hur gör jag för att se om det finns en snabbare tid?
Svar: Gå in i tjänsten Boka prov eller kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19.

5. Hur avbokar jag ett prov när det är helg?
Svar: Om du inte kan göra din avbokning via internet med personlig kod kan du även på kvällar och helger ringa till Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19 och avboka ditt prov med hjälp av en självservicetjänst. Du kan även faxa din avbokning till det kontor där du ska göra provet. Avbokning måste ske minst 24 timmar före provet för att du inte ska behöva betala avgiften.

6. Hur avbokar jag ett prov om jag blir akut sjuk?
Svar: Du kan avboka ditt prov via bokningstjänsten Boka prov eller så kontaktar du Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19. Är det mindre än 24 timmar kvar till provet måste du lämna in ett intyg om sjukdom för att slippa avgift. Kundtjänst vet mer om detta.

Kunskapsprov

1. Jag ska göra körkortsprov i sommar – vad ska jag tänka på?
Svar: Ska du göra körkortsprov i sommar, tänk på att:

  • Planera din utbildning och prov i mycket i god tid.
  • Boka provet när du är en bit fram i utbildningen. Du behöver inte vänta med att boka tills du är helt färdigutbildad.
  • Boka provet minst 6 veckor innan du vill göra provet, så ökar möjligheten att hitta en tid som passar dig.
  • Sök tider på flera orter där det kan finnas en tid som passar dig.
  • Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet – chansa inte! 

2. Ska kunskapsprovet för personbil göras samma dag som körprovet?
Svar: Båda proven ska göras nära varandra i tid. Det kan vara samma dag eller inom två veckor. Läs mer under rubriken Sammanhållet prov behörighet B i menyn till vänster.

3. Hur många frågor är det i kunskapsprovet?
Svar: Det är 70 st frågor i kunskapsprovet för AM, A, B och traktorkortsprov och för högre behörigheter är det 60 frågor i provet. Bland dessa frågor finns även fem (5) frågor för utvärdering, så kallade testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet.

4. Hur lång tid får jag för provet?
Svar: Du har 50 minuter för kunskapsprov AM, A, B och traktorkortsprov. För övriga prov gäller 40 minuter.

5. Hur många rätt måste jag ha?
Svar: För att kunskapsprovet ska bli godkänt måste du ha minst 52 rätt av 65 möjliga för AM, A, B och traktorkortsprov. För övriga prov minst 44 rätt av 55 möjliga.

6. Hur länge är mitt godkända kunskapsprov giltigt?
Svar: Kunskapsprovet för behörighet B (personbil) är giltigt i 2 månader. Läs mer under rubriken Sammanhållet prov behörighet B i menyn till vänster. Kunskapsprovet för övriga behörigheter är giltigt ett år från provdatum.

7. Hur gör man för att få göra kunskapsprovet muntligt / med tolk?
Svar: Kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19 eller texttelefon 010-123 50 00.

8. Hur gör jag för att få längre tid för provet?
Svar: Kontakta Trafikverkets kundtjänst för mer information om hur du ansöker om detta, telefon 0771-17 18 19. texttelefon 010-123 50 00.

9. Var hittar jag närmaste förarprovskontor?
Svar: Här hittar du uppgifter om de platser som Trafikverket har sina förarprovskontor på. Det finns också vägbeskrivningar på sidan.

Trafikverkets förarprovskontor

Körprov

1. Jag ska göra körkortsprov i sommar – vad ska jag tänka på?
Svar: Ska du göra körkortsprov i sommar, tänk på att:

  • Planera din utbildning och prov i mycket i god tid.
  • Boka provet när du är en bit fram i utbildningen. Du behöver inte vänta med att boka tills du är helt färdigutbildad.
  • Boka provet minst 6 veckor innan du vill göra provet, så ökar möjligheten att hitta en tid som passar dig.
  • Sök tider på flera orter där det kan finnas en tid som passar dig.
  • Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet – chansa inte!

2. Är det svårare att köra upp på vintern?
Svar: Nej, eftersom provet anpassas efter väglag och väderlek. Givetvis måste du anpassa din hastighet till väglaget precis som övriga bilister. Ett lägre tempo i trafiken ger dig mer tid att planera din körning.

3. Är det lättare att köra upp på en mindre ort?
Svar: Körprovet bygger på en gemensam kursplan vilket innebär att kraven är samma oavsett på vilken ort du genomför körprovet.

4. Ska körprovet för personbil göras samma dag som kunskapsprovet?
Svar: Båda proven ska göras nära varandra i tid. Det kan vara samma dag eller inom två veckor. Läs mer under rubriken Sammanhållet prov behörighet B i menyn till vänster.

5. Kan jag köra upp för tung lastbil eller buss i ett fordon med helautomatisk växellåda utan att det blir villkor automat på körkortet?
Svar: Grundkravet är att provet ska göras med en manuell växellåda (eller i en modern hybridväxellåda) om du ska slippa villkor automat. Om du gör provet med en automatisk växellåda markeras det med villkorskod på körkortet (kod78) och ger dig bara behörighet att köra automatväxlade fordon.

Det finns dock ett undantag för behörigheterna C,CE, D och DE. Undantaget gäller om du redan har behörighet B utan villkor om automat och gör provet för C, CE, D eller DE i ett fordon med en modern, miljövänlig hybridväxellåda. Med hybridväxellåda menar vi en växellåda som är en datorstyrd manuell låda och som du kan köra automatiskt eller delvis manuellt. Du ska vid körprovet kunna växla manuellt (för hand) om det behövs.

6. Vart hittar jag närmaste förarprovskontor?
Svar: Här hittar du uppgifter om de platser Trafikverket har sina förarprovskontor. Det finns också vägbeskrivningar på sidan.

Förarprovskontor

7. Passagerare vid uppkörning?
Svar: Om du får ha passagerare vid körprovet bestämmer varje trafikinspektör själv. Det viktiga är att körprovet kan ske på ett trafiksäkert sätt. Vanligast är att handledare eller trafiklärare får vara med.

8. Kan jag välja trafikinspektör?
Svar: Du kan inte välja trafikinspektör vid körprovet.

Fordon

1. Hur gör jag om jag vill köra upp med automatväxlad bil?
Svar: Vid några av Trafikverkets förarprovskontor finns automatväxlade bilar, som du kan göra provet i mot en avgift på 400kr. Vissa trafikskolor hyr också ut automatväxlade bilar. Här kan du läsa mer om Trafikverkets bilar:

Trafikverkets bil med dubbelkommando

2. Jag vill låna bil vid körprovet?
Svar: Trafikverkets förarprovskontor tillhandahåller bilar med dubbelkommando som du kan göra provet i, mot en avgift på 400 kr.Här hittar du mer information:

Trafikverkets bil med dubbelkommando

3. Vad får man ha för bil vid körprovet?
Svar: Kraven på fordonet är bland annat att det är trafiksäkert och har dubbelkommando. Under ingången Jag ska ta körkort kan du läsa mer under varje behörighet.

4. Vad kostar det att göra provet i Trafikverkets bil?
Svar: Avgiften för bilen är 400 kr. Du bokar bilen samtidigt som förarprovet.