Körkort

Körkortstillstånd

1. Hur ansöker jag om körkortstillstånd?
Svar: Du ansöker om körkortstillstånd inom grupp I (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort) direkt på Internet med e-tjänsten "Ansök om körkortstillstånd".

Du kan också beställa hem blanketten "Ansökan körkortstillstånd med hälsodeklaration" via e-tjänsten "Beställ blankett". Du får även ett intyg för synprövning och ett inbetalningskort med OCR-nummer för ansökningsavgiften.

E-tjänster

Observera: Ska du ha ett körkortstillstånd som även gäller för tung lastbil (C1, C1E, C, CE) eller buss (D1, D1E, D, DE) så använder du istället e-tjänsten för körkortstillstånd inom grupp II eller III, alternativt beställer hem blanketten "Ansökan körkortstillstånd II/III med läkarintyg".

2. Var hittar jag blanketterna?
Svar: Blanketter beställer du från Transportstyrelsen under "Beställ blankett" eller genom att ringa Transportstyrelsens kundtjänst. Ansökan via e-tjänst går oftast snabbare. Läs mer på sidorna om blanketter och e-tjänster.

Blanketter

En förutsättning för att e-tjänsterna "Beställ blankett" och "Ansök om körkortstillstånd" ska fungera är att Transportstyrelsen har uppgift om ditt personnummer eller samordningsnummer samt adress i Sverige i Vägtrafikregistret. Fungerar det inte att registrera ansökan eller beställa blankett kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81 eller använda kontaktformuläret på sidan Kontakt.

3. Hur gammal bör jag vara för att kunna söka körkortstillstånd?
Svar: Du bör vara äldre än 14 år.

4. Vad kostar ett körkortstillstånd?
Svar: Transportstyrelsen tar ut en avgift på 150 kronor för att pröva din ansökan om körkortstillstånd. Efter en återkallelse är avgiften 500 kr.

Du kan betala direkt, eller välja att få hem ett inbetalningskort när du ansöker via e-tjänst. Beställer du hem ansökningsblanketter medföljer ett inbetalningskort. Det OCR-nummer som anges ska vara det samma som står utskrivet på både den beställda ansökningsblanketten och inbetalningsavin. Varje beställd blankett får ett nytt OCR-nummer, beställ därför inte samma blankett flera gånger.

5. Hur länge gäller ett körkortstillstånd?
Svar: Ett körkortstillstånd är giltigt i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas. Har körkortstillståndet gått ut och du fortfarande behöver det för att övningsköra eller avlägga prov måste du ansöka om ett nytt.

6. Om jag har tappat bort eller råkat förstöra mitt körkortstillstånd eller handledarbevis, måste jag ansöka på nytt då?
Svar: Nej, Transportstyrelsen kan beställa ut en kopia på ett giltigt körkortstillstånd eller handledarbevis till dig. Ta kontakt med Transportstyrelsens kundtjänst så hjälper de dig. 

Handledarskap

1. Behöver jag ha handledare för att få övningsköra?
Svar: Om du ska övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. Man ansöker om att bli godkänd som handledare hos Transportstyrelsen via  e-tjänsten eller genom att beställa hem och skicka in en ansökningsblankett.

Ansök om handledarskap

2. Vem får vara handledare?
Svar: För att bli godkänd som handledare måste man ha fyllt 24 år. Handledaren måste ha körkort för den behörighet som övningskörningen gäller (exempelvis B för personbil) och ha haft det under minst fem av de senast tio åren. En ansökan kan avslås om körkortet varit återkallat under de senaste tre åren. Körkortet ska vara utfärdat i Sverige eller i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du som handledare ska ha flera elever - tänk då på att du ska ha den tid som krävs för varje elev. Som mest får du ha som mest 15 godkännanden samtidigt. Tänk också på att kursplanen för respektive körkortsbehörighet ska tillämpas även vid privat övningskörning.

3. Vad kostar en ansökan om godkännande som handledare?
Svar: Ansökningsavgiften till Transportstyrelsen är 50 kronor. Du betalar via e-tjänsten eller med det inbetalningskort som skickas hem till dig när du beställer en ansökningsblankett. Det OCR-nummer som anges ska vara det samma som står utskrivet på både den beställda ansökningsblanketten och inbetalningsavin.

Tänk på att ansöka om flera behörigheter på samma gång om din elev är intresserad av att övningsköra för flera behörigheter. Avgiften på 50 kronor gäller per ansökan och inte per behörighet. Observera att eleven måste ha körkortstillstånd för de behörigheter övningskörningen avser. Godkännandet räknas dessutom som ett beslut även om det innehåller flera behörigheter.

4. Vad krävs vid en ansökan om handledarskap?
Svar: Vid ansökan om godkännande som handledare för privat övningskörning krävs att ansökningsavgiften till Transportstyrelsen är betald och att eleven har ett körkortstillstånd. När ansökan om handledarskap gäller behörigheten B krävs även att både den blivande handledaren och eleven under de senaste fem åren har gått en introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningen går du hos en utbildare som är godkänd av Transportstyrelsen.

Godkända utbildare 

5. Måste handledare och elev gå utbildning vid samma tillfälle?
Svar: Nej.

6. Hur lång är introduktionsutbildningen?
Svar: Minst 3 lektionstimmar vid ett tillfälle.

7. Hur gammal måste eleven vara för att få gå introduktionsutbildningen?
Svar: Minst 15 år och 9 månader.

8. Var kan jag gå introduktionsutbildningen och vad kostar den?
Svar: Du går utbildningen hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen. Priset kan variera. Kontakta den som har utbildningen.

Godkända utbildare

9. Hur länge gäller en introduktionsutbildning?
Svar: Den gäller i fem år från dagen utbildningen genomfördes.

10. Hur många elever får en handledare ha?
Svar: En handledare kan ha max 15 godkännanden samtidigt, det vill säga som mest 15 elever. Det kan dock innebära att en handledare kan ha 15 godkännanden fördelat på till exempel 5 elever. Detta kan uppstå om handledaren ansöker om godkännande för tre olika körkortsbehörigheter för samma elev vid olika tidpunkter. Ansökan måste skickas in till Transportstyrelsen för varje elev och varje behörighet.

Förnyelse av körkort

1. Hur gör jag om jag tappat bort mitt körkort?
Svar: Du gör en förlustanmälan till Transportstyrelsen. Din anmälan kan du göra via e-tjänst, självservicetelefon eller till kundtjänst. Telefonnumret till kundtjänst och självservicetjänsterna är 0771-81 81 81. När du gör en förlustanmälan skickar vi ut en grundhandling (blankett för foto och namnteckning) och ett inbetalningskort, så du kan göra ett nytt körkort.

E-tjänster

2. Hur gör jag om jag har bytt namn och vill förnya körkortet?
Svar: Vid namnbyte skickar Transportstyrelsen automatiskt en grundhandling till den adress där du är folkbokförd. Har du inte fått blanketten tar du kontakt med Transportstyrelsens kundtjänst. 

Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med ditt nya namn när du hämtar ditt körkort hos postens ombud. Det kan du göra genom att ta med dig Skatteverkets personbevis "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" tillsammans med giltig legitimation.

Läs mer om att förnya körkortet

3. Vad gör jag om mitt körkort har blivit skadat eller förstört?
Svar: Du kan beställa blankett för förnyelse (grundhandling) hos vår kundtjänst för körkortsfrågor på telefon 0771-81 81 81. Det går även att använda kontaktformuläret som finns på Körkortsportalen.

4. Hur gör jag för att förnya körkortet när giltighetstiden löper ut?
Svar: Om du har körkort med bara någon eller några lägre behörigheter (AM, A1, A2, A, B eller BE) ska ditt körkort förnyas vart tionde år. Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en grundhandling till den adress där du är folkbokförd när datumet för förnyelse närmar sig. Om du inte har fått någon blankett ska du  ta kontakt med Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81. 

Om du har körkort som omfattar högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) ska ditt körkort förnyas vart femte år. Läs mer under
Förlängning av högre behörigheter

5. Vad kostar det att förnya körkortet?
Svar: Tillverkningsavgiften är 150 kr.

Läs mer om avgifter

6. Jag ska fotografera mig för körkortet på Trafikverkets förarprovskontor, men var hittar jag öppettider, adresser och vägbeskrivningar?
Svar: Dessa uppgifter hittar du på sidan förarprovskontor

Återkallelse av körkort

1. Vad händer efter det att polisen omhändertagit mitt körkort?
Svar: Inom 48 timmar ska polisen skicka omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse till dig där du får möjlighet att yttra dig. Yttrandet skickar du tillbaka till oss, och sen fattar en utredare beslut i ditt ärende.

2. Kan jag få högre böter och slippa återkallelse?
Svar: Nej.

3. Kan återkallelsetiden förläggas efter mina önskemål?
Svar: Nej.

4. Måste jag köra upp på nytt för att få körkortet tillbaka?
Svar: Om spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan förarprov. När spärrtiden är längre än ett år måste du alltid göra ett nytt förarprov.

5. Vad gäller om jag får körkortet återkallat under prövotiden?
Svar: Då krävs alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov.

6. Jag har fått mitt körkort återkallat och måste söka körkortstillstånd för att få tillbaka behörigheten. Kan jag ansöka om körkortstillstånd under spärrtiden?
Svar: Ja, du kan ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden löpt ut. Men ansökan kan beviljas tidigast två månader innan spärrtiden löpt ut.

7. När kan jag börja köra efter att spärrtiden har löpt ut?
Svar: När du har skickat in din grundhandling med namnteckning och foto, och Transportstyrelsen har registrerat den.

8. Kan jag köra trots att jag inte fått körkortet i min hand?
Svar: Ja, om det nya körkortet är utfärdat är du behörig, bara du kan legitimera dig.

9. Påverkar en återkallelse mitt handledarskap?
Svar: Ja, godkännandet som handledare upphör att gälla om körkortet återkallas.

10. Hur gör jag för att få tillstånd att köra bil med alkolås?
Svar: Du ansöker om alkolåsvillkor hos Transportstyrelsen.

11. Vad kostar det att ha alkolås?
Svar: Transportstyrelsen tar inte ut några avgifter för ansökan om alkolåsvillkor eller under villkorstiden. Trots detta innebär det en del utgifter att ha körkort med alkolåsvillkor; köp eller hyra av alkolås, service av alkolåset och obligatoriska läkarkontroller. Dessutom måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att återfå ett ordinarie körkort efter villkorstiden. Användaren står själv för alla kostnader. Kostnaderna för ett års villkor beräknas hamna på ca 21 000 – 27 000 kr och för två års villkor på ca 28 000 – 42 000 kr. Observera att detta är ungefärliga beräkningar! Priset kan variera mellan olika landsting och mottagningar.

Utländska körkort

1. Vad gäller för körkort utfärdade i ett annat EES-land?
Svar: Samtliga körkort utfärdade i stat inom EES gäller i Sverige om körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats och inte bytts ut mot ett svenskt körkort.

2. Vilka länder är medlemmar i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES?
Svar: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

3. Vad gäller för körkort utfärdat i ett land utanför EES?
Svar: Det utländska körkortet gäller i ett år från folkbokföringsdagen.

4. Kan jag byta ett utländskt körkort mot ett svenskt, och hur gör jag?
Svar: Ja, om körkortet är utfärdat i en annan stat inom EES, Schweiz eller Japan. Du skickar in en ansökan om utbyte till Transportstyrelsen. Ansökan beställer du under ”Beställ blankett” eller genom att ringa kundtjänst.

Blanketter

5. Vilka handlingar behöver jag för att få byta det utländska körkortet?
Svar: Du ska skicka in ansökan om utbyte av utländskt körkort, ett personbevis som visar folkbokföringsdag i Sverige samt det utländska körkortet i original.

6. Vad kostar det att byta ett utländskt körkort?
Svar: Transportstyrelsen tar ut en avgift på 150 kronor för att pröva din ansökan om utbyte av utländskt körkort.

7. Hur lång tid tar ett utbyte av utländskt körkort?
Svar: Transportstyrelsen gör alltid en förfrågan till respektive land för att kontrollera körkortets giltighet. Eftersom det varierar hur snabbt vi får svar på vår förfrågan kan det ta från tre veckor upp till flera månader.

Handläggningstider

8. Var kan jag få ett internationellt körkort?
Svar: Internationella körkort får utfärdas av Försvarets Motorklubb, Kungliga Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden..

Villkor

1. Vad betyder koden som står på körkortets baksida vid punkt villkor?
Svar: Sifferkoderna som finns på körkortets baksida används för att ange villkor för körkort. Villkorskoden för linser eller glasögon är till exempel 01.06.

2. Jag har gjort en ögonoperation, hur gör jag för att bli av med mitt villkor om glasögon eller linser på körkortet?

Svar: Skicka in ett brev till Transportstyrelsen tillsammans med ett synintyg som visar att du klarar synkraven utan korrektion. Intyget får inte vara äldre än 2 månader när det kommer in till Transportstyrelsen.

3. Mitt körkort är villkorat till att jag bara får köra automatväxlad bil. Hur gör jag för att få bort det villkoret?
Svar: Om du har villkor automat på grund av medicinska skäl ska du kontakta Transportstyrelsen. I andra fall krävs ett nytt manuellt körprov hos Trafikverket, och du behöver inte söka körkortstillstånd om provet görs på samma körkortsbehörighet som du redan har. Vill du övningsköra privat måste du dock ha en godkänd handledare.  

Ett annat alternativ om villkoret inte är satt på grund av medicinska skäl, är att du tar körkort på en högre körkortsbehörighet med manuell växellåda (då krävs dock körkortstillstånd och fullständigt förarprov (kunskapsprov och körprov). Om du t.ex. tar körkort för behörighet C eller D med manuellt växlat fordon så upphör villkoret att gälla för samtliga bilar utan släpfordon. Detsamma gäller om du gör ett godkänt körprov för utökad B-behörighet med manuellt växlat dragfordon.

Läs mer om villkor

Dela: