Nya regler för fotografering

Från den 19 januari 2013 måste alla som ska genomföra prov för körkort fotografera sig hos Trafikverket Förarprov innan provet.

Vad innebär de nya reglerna för fotografering?
Från den 19 januari 2013 måste alla som ska genomföra prov för körkort fotografera sig hos Trafikverket Förarprov innan provet. Du kan inte ta med ett eget foto. Fotograferingen sker med Trafikverkets fotoutrustning som finns på alla orter där det går att göra kunskapsprov. Saknas fotot vid provtillfället kommer du inte att få göra provet.

Vad gäller om jag ska göra kunskapsprov?
Du som ska göra ditt första kunskapsprov kommer att bli fotograferad på den ort där du ska göra ditt kunskapsprov innan provet startar. Se information på tidsbekräftelsen. Tänk på att komma i god tid, 30 minuter innan tiden för ditt kunskapsprov.

Du kan också fotografera dig vid ett tidigare tillfälle än själva provtillfället. Det kan du göra på Trafikverkets förarprovskontor (huvudorter).

Vad gäller om jag ska göra körprov?
Om du har fotograferat dig i samband med kunskapsprovet ska du inte ta ett nytt foto inför körprovet.

Om du inte har fotograferat dig i samband med kunskapsprovet måste du fotografera dig innan körprovet:

  • Om du ska göra körprovet på ett förarprovskontor (huvudort) kan du fotografera dig där innan provet. Tänk på att komma i god tid, 30 minuter innan tiden för ditt körprov.
  • Om du ska göra körprovet på en annan ort, så kallad mottagningsort, måste du i förväg besöka ett av våra förarprovskontor för att bli fotograferad. Saknas foto vid provtillfället kommer du inte att få göra körprovet.

Vad gäller om mitt körprov blir underkänt, ska jag göra en ny fotografering före nästa prov?
Fotot är användbart tills körprovet är godkänt och körkort har utfärdats. Om du därefter ska göra ytterligare prov, för en annan behörighet, krävs ny fotografering.

Vad händer om jag inte fotograferat mig innan provtillfället?
Du får inte genomföra provet om du inte har blivit fotograferad.

Kan jag ta med mig ett eget foto till provet?
Nej det kan du inte.

Var kan jag fotografera mig?
Du kan fotografera dig på något av Trafikverkets förarprovskontor (huvudorter), antingen i samband med provet eller vid ett tidigare tillfälle. Du kan även fotografera dig på någon av Trafikverkets mottagningsorter, men endast i samband med att du gör ditt kunskapsprov där.
Läs mer om de nya reglerna för fotografering

Varför är det krav på att man måste fotografera sig hos Trafikverket innan man gör provet?
Från och med 19 januari 2013 krävs att en körkortsaspirant fotograferar sig hos Trafikverket Förarprov i samband med att han eller hon tar körkort. Kravet på fotografering beror på två saker:

  • Kravet innebär en större säkerhet i att det verkligen är rätt person som gör provet och ingen som gör provet åt någon annan. 
  • Beviset om körkort försvinner. Beviset är det dokument som går att köra på direkt efter godkända prov och det bedöms vara otidsenligt och lätt att förfalska. I stället kommer det vara tillåtet för en nybliven körkortshavare att köra i två månader om han eller hon har med sig en giltig ID-handling under den tid körkortet tillverkas. Detta ställer ökade krav på snabb hantering hos myndigheterna och fotokravet innebär en betydligt snabbare process från godkända prov till dess körkortstagaren har körkortet i sin hand.

Vad gäller om jag ska förnya mitt körkort?
När du ska förnya ditt körkort kan du välja att fotografera dig på något av Trafikverkets förarprovskontor eller skicka in ett fotografi som du har fäst på ansökningsblanketten (grundhandlingen). Grundhandlingen får du av Transportstyrelsen, som sedan även tillverkar körkortet.