Blanketter och e-tjänster för läkare, optiker och trafikskolor

Här finns blanketter för utfärdande av intyg. E-tjänsterna för att rapportera synintyg hittar du i vänstermarginalen.

Använd de senaste versionerna av blanketterna - Transportstyrelsen läser blanketter maskinellt 

Vi uppdaterar blanketterna kontinuerligt och använder oss av maskinell avläsning. För att handläggningen ska vara så snabb som möjligt är det viktigt att du alltid använder de blanketter som ligger på körkortsportalen. Spara därför inte blanketterna lokalt på din dator för att återanvända senare.

Fyll i blanketten innan du skriver ut den.

BlankettInformation
Läkarintyg synfunktion, TSTRK1032
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg avseende syn, som utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.

Läkarintyg, TSTRK1007
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för läkarintyg avseende körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation. Läkarintyget kan till exempel användas vid ansökan om förlängning av högre körkortsbehörighet (lastbil och buss).

Blanketten kan även användas när Transportstyrelsen begärt ett allmänt läkarintyg om lämplighet att inneha körkort.

Läkarintyg diabetes, TSTRK1031 
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg vid diagnosen diabetes.
Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel, TSTRK1030 
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg vid diagnosen eller misstanke om diagnosen beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri.
Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås, TSTRK1029
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås.
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås, TSTRK1039
Ifylld blankett är sparbar. 
Blankett för läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid villkor om alkolås i 1 år.
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år, vid 2 års villkor om alkolås, TSTRK1056 
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år, vid 2 års villkor om alkolås.
Läkares anmälan, TSTRK1009
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för läkares anmälan om medicinsk olämplighet att inneha körkort, körkortstillstånd, traktorkort.

Hälsodeklaration, TSTRK1002
Ifylld blankett är sparbar.

Blankett för kompletterande hälsodeklaration

Synintyg, TSTRK1034  
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för intyg om synprövning för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort (grupp I).
Synintyg förlängning via hälsodeklaration, TSTRK1058 )
Ifylld blankett är sparbar.
Blankett för intyg om synprövning avseende förlängd giltighet av C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE vid ansökan med hälsodeklaration.

 

Läs mer om Trafikmedicin på Transportstyrelsens webbplats