Bank- och PlusGirokonton

Avgifter för förarprov och för fotografering betalas till Trafikverket. Avgifter för tillverkning av körkort eller förarbevis och för övriga körkortsavgifter som finns listade på körkortsportalen, betalas till Transportstyrelsen. Här nedan kan du läsa om vilka bank- och plusgironummer som gäller.

Betalning till Trafikverket

Du kan välja att betala avgiften direkt i samband med bokningen, antingen med betalkort eller via din internetbank, eller så kan du välja att betala med faktura. Avgiften för fotografering betalar du med den faktura som skickas hem till dig. Vid ombokning av prov kan du använda den redan betalda avgiften som du har tillgodo, för betalning av det nya provtillfället.

Konton för inbetalning av förarprovsavgifter och avgift för fotografering:

Trafikverkets Plusgiro 417 65 03-3

Betalning från utlandet

Om du ska göra en inbetalning från utlandet, av förarprovsavgifter, ska du använda nedanstående uppgifter:
BIC-kod (SWIFT): NDEASESS
IBAN-nummer: SE65 9500 0099 6026 4176 5033

På inbetalning från utlandet, måste du ange OCR-nummer eller personnummer. Bankens adress ska anges:
Nordea
105 71 Stockholm

Vid betalning inom Sverige anges alltid OCR-nummer.

Betalning till Transportstyrelsen

Konton för inbetalning av avgifter för tillverkning av körkort och förarbevis: 

Transportstyrelsens Bankgiro 5051-6913

Konton för inbetalning av övriga körkortsavgifter som finns listade på körkortsportalen:

Transportstyrelsens Bankgiro 387-4468

Betalning från utlandet

Om du ska göra en inbetalning, från utlandet, för samtliga kortavgifter, till exempel tillverkning av körkort eller förarbevis, för fotografering eller övriga körkortsavgifter listade på Körkortsportalen, ska du göra din inbetalning till bankkonto 5439-10 293 16 och använda nedanstående uppgifter.
BIC-kod (SWIFT): ESSESESS
IBAN-nummer:  SE5850000000054391029316

På både inbetalning inom Sverige och från utlandet, måste du ange OCR-nummer eller personnummer. Bankens adress ska anges:
SEB
106 40 Stockholm

Dela: